Kesyon yo poze souvan (Kesyon yo mande anpil)

Ki moun ki ka bay?

 • Donatè yo dwe omwen ane 17 epi peze omwen liv 110 yo.
 • Donatè yo dwe nan bon sante ak santi yo byen nan jou a nan don.
 • Tout donatè dwe montre yon idantite foto nan moman donasyon an ak non ak dat nesans.

 Konbyen fwa mwen ka bay?

 • Donatè total san yo ka bay chak semèn 8 oswa jou 56. 
 • Donatè plakèt yo ka bay chak jou 3.

Èske li san danje pou bay san?

 • Wi! Zegwi a ak sache yo itilize pou kolekte san an yo itilize sèlman yon fwa, ak Lè sa a, abandone. Ou pa ka jwenn VIH oswa lòt maladi enfektye nan fè don san.

Èske mwen ka manje anvan mwen bay?

 • Wi. Li enpòtan anpil pou bwè anpil likid epi pou manje yon bon manje nan èdtan 4 anvan ou bay. Li enpòtan tou pou dòmi lannwit bon an anvan li bay.

Kisa mwen ta dwe pote avèk mwen lè mwen vini pou bay?

 • Ou dwe montre yon ID foto, tankou lisans chofè a. Anplis de sa, li itil si ou pote bagay sa yo:
  • Yon lis medikaman ou ap pran.
  • Yon lis kote ou te vizite deyò nan peyi Etazini an nan 3 ane ki sot pase yo.

Konbyen tan li pran pou bay?

 • Li pran apeprè inèdtan pou ale nan etap yo pou bay tout san ak yon ti tan ankò pou kalite lòt donasyon:
  • Enskripsyon. Bay nou non ou, dat nesans, adrès ak lòt enfòmasyon demografik.
  • Depistaj medikal. Reponn kesyon konfidansyèl medikal yo epi gen yon baton dwèt pou jwenn yon chema emoglobin ki soti nan yon gout san. Epitou gen yon tansyon, tanperati ak chèk batman kè.
  • San Donasyon. Donate yon inite nan san atravè yon zegwi nan bra ou ki pran sou minit 10. Etap sa a ka pi long pou diferan kalite donasyon.
  • Ti goute. Rete minit 15 apre don ou epi jwi rafrechisman yo.

Èske li fè mal?

 • Gen yon ti kras pike lè se zegwi a eleman, men ou ta dwe konfòtab pandan don an.

Kijan mwen pral santi apre mwen bay?

 • Pifò moun santi yo amann apre yo fin fè don. Ou pral jwi rafrechisman apre ou fin fè don epi nou pral enstwi ou bwè anpil likid pou pwochen 24 èdtan yo.

Èske mwen ka fè egzèsis dwa apre yo fin bay?

 • Evite aktivite ki difisil ak gwo lou pou anviwon 24 èdtan apre don. Pifò donatè yo ka rezime aktivite nòmal apre tan sa a.

Èske san mwen teste anvan yo itilize li?

 • Chak fwa ou bay, echantiyon san yo pran pou fè tès. Tès sa yo enkli kalite san ou ak tès pou viris tankou epatit ak VIH. IIf tès san ou yo montre ke san ou ka fè yon moun malad, li pap itilize epi yo avize w. Tanpri sonje nou pa yon etablisman tès. Ou ka kontakte nou pou yon lis enstalasyon tès yo.

Poukisa mwen dwe reponn menm kesyon medikal medikal yo chak fwa mwen bay?

 • Pou asire ke nou ap bay pasyan an avèk san ki pi bon posib, FDA a egzije ke nou mande sou istwa medikal ou chak fwa ou bay.

Ki kalite san se donatè inivèsèl la?

 • Kalite O- se donatè inivèsèl la epi li ka bay selil wouj nan nenpòt lòt kalite san.
 • Kalite AB + se benefisyè inivèsèl la epi li ka resevwa selil wouj nan nenpòt kalite lòt san.
 • Kalite AB- se donatè plasma inivèsèl epi li ka bay plasma nan nenpòt lòt kalite san.

Ki kalite san ki pi komen?

 • Sa a se yon distribisyon mwayèn nan kalite san yo nan peyi Etazini. Distribisyon an ka diferan pou gwoup espesifik gwoup etnik yo:
  • O Rh pozitif - pousan 38
  • O Rh negatif - 7 pousan
  • Yon Rh pozitif - pousan 34
  • Yon Rh negatif - pousan 6
  • B Rh pozitif - pousantaj 9
  • B Rh negatif - 2 pousan
  • AB Rh pozitif - pousantaj 3
  • AB Rh negatif - 1 pousan

Konbyen san mwen genyen nan kò mwen?

 • Kòm yon règ, fanm gen apeprè pent 10 ak gason gen apeprè pent 12 nan san.

Ki sa ki fè eleman yo san diferan fè?

 • Plasma: Likid pòsyon nan san, gen dlo, albumin, òmòn ak faktè kwizin.
 • Selil wouj: Pote oksijèn nan poumon yo nan tout tisi yo nan kò a epi retounen kabòn diyoksid nan poumon yo.
 • Blan Selil: Pwoteje kont maladi ak enfeksyon.
 • Plakèt: Ti plak ki gen fòm selil ki grap ansanm pou ede fòme san boul lè senyen rive.

Ki kote san mwen ale apre mwen fin bay?

 • Apre ou bay, inite w la nan san an se divize an eleman diferan ak transfusion nan pasyan ki bezwen eleman espesifik. Gen kèk egzanp sou kouman yo itilize san ou yo:
  • Auto aksidan: Inite ksma.
  • Operasyon kè: 60 wouj selil, 2 plakèt soti nan otomatik koleksyon.
  • Ògàn transplantasyon: 10-40 Woule Selil, 5-10 plakèt, 20 Cryoprecipitate, 25 fre jele Plasma.
  • Zo transplantasyon mawon: 20 wouj selil, 25-100 plakèt.
  • Boule - 3rd Degre: 20 Wouj san selil 20 plakèt.

Ki kalite san ki bezwen pi plis?

 • Tout kalite san yo bezwen pou don san. Nou souvan gen demann pou bagay sa yo:
  • Tout kalite donasyon - Whole san ak plakèt.
  • AB donatè - Plasma.
  • O, A ak B donatè - Selil wouj.

Èske Stony Brook University Inivèsite San bank peye donatè yo?

 • Bank san Stony Brook University depann sou jenerozite donatè volontè yo depi etid yo montre ke san ki pi an sekirite soti nan donatè volontè yo.
Dènye Mizajou
01/17/2023