Kote ak lè operasyon

Pou akomode donatè yo, nou ankouraje yo pran randevou alavans swa lè w rele Sant Donatè San an dirèkteman oswa lè w sèvi ak pratik nou an. sou entènèt kalandriye randevou.

Sant Donatè San ouvri sis jou pa semèn. Orè pratik yo disponib.

Walk-in yo akeyi! Nan wikenn, jou ferye ak jou lasemèn anvan 8 am ak apre 4 pm tanpri rele davans paske lè nou yo ka varye.

Stony Brook Blood Donor Center valide tikè pakin chak jou.

telefòn
(631) 444-DONATE (631-444-3662)

Faks
(631) 444-7668

Adrès postal
Sant Donatè San Stony Brook University Nivo 5 - Suite 5000
Stony Brook, New York 11794-7530

imaj
Klike sou kat pou direksyon

Dènye Mizajou
01/17/2023