Konsènan Nou

Swen espesyal nan Bank San san Stony Brook la

Nou apresye ke ou ap pran tan nan fè don ak vle fè pwosesis la fasil ak pratik pou ou. Lè ou fè don nan Bank san Stony Brook, ou resevwa atansyon endividyalize nan yon enfimyè ki anrejistre nan yon anviwònman konfòtab.

Pou ede asire eksperyans lan bèl, nou pale avèk chak donatè pou edike l sou pwosesis donasyon an epi pou asire ke tout volontè yo byen prepare nan moman donasyon an. Nou pral kontakte ou youn a de jou davans pou fè ou sonje tan randevou ou.