Konsènan nou

Swen Espesyal nan Sant Donatè San Stony Brook

Nou apresye ke w ap pran tan pou fè don epi ou vle fè pwosesis la fasil ak pratik pou ou. Lè ou fè don nan Stony Brook's Blood Donor Center, ou resevwa atansyon endividyèl nan men yon enfimyè ki anrejistre nan yon anviwònman konfòtab.

Pou ede asire eksperyans lan bèl, nou pale avèk chak donatè pou edike l sou pwosesis donasyon an epi pou asire ke tout volontè yo byen prepare nan moman donasyon an. Nou pral kontakte ou youn a de jou davans pou fè ou sonje tan randevou ou.

Dènye Mizajou
01/17/2023