Pwogram Donasyon

Jeneral Donasyon nan san oswa plakèt
San oswa plakèt yo bay nan Bank san nou yo mete nan rezèv jeneral Lopital la pou itilize pou ijans ak lòt bezwen transfizyon pasyan yo.

Dirije san donasyon
Donatè yo ka deziyen ke san oswa plakèt yo itilize pou yon pasyan espesifik, anjeneral yon manm fanmi oswa yon zanmi. Pasyan an ki gen entansyon pou resevwa san an oswa plakèt yo ap bezwen fè aranjman davans pou itilizasyon ki prevwa a, epi ranpli yon fòm konsantman donatè ki pa dirije ba san. Pasyan an oswa reprezantan pasyan an ka kontakte Bank la san pou enstriksyon konplè.

Òganò san donasyon
Anvan yo fè yon pwosedi oswa operasyon, yon pasyan ka chwazi fè don pwòp san li. Pasyan an ka Lè sa a, dwe transfusion ak pwòp san li, ki se pi san posib san ki disponib pou transfizyon. Donasyon Autologous san disponib pou pasyan sibi operasyon elektif epi mande pou yon preskripsyon doktè pasyan an. Pasyan an ka kòmanse bay yon kèk semèn anvan pwosedi a oswa operasyon an.

Kalite Don san

Don san antye - San antye se senpleman san ki koule nan venn ou. Li gen globil wouj, globil blan ak plakèt, ki sispann nan plasma. Don aktyèl la pran apeprè 45 minit soti nan dokiman ji ak bonbon. Ou ka bay san antye osi souvan ke chak 56 jou.

Double Selil Wouj - Menm jan ak yon don antye eksepte pandan yon doub don globil wouj ou bay san danje yon dòz konsantre nan 2 inite nan globil wouj. Don sa a itilize yon machin espesyal pou separe globil wouj ou ak lòt konpozan yo epi retounen lòt konpozan yo san danje epi alèz. Don sa a pran apeprè 1.5 èdtan depi nan konmansman nan fen. Ou ka bay selil wouj doub chak 112 jou, jiska 3 fwa nan yon ane.

Plakèt - Plakèt yo se ti selil nan san ou ki fòme boul ak sispann senyen. Yon don plakèt sèvi ak yon machin ekstrè plakèt ou ansanm ak kèk Plasma ak Lè sa a retounen rès la nan san ou tounen ba ou. Don sa a pran apeprè 2.5 èdtan depi nan konmansman nan fen. Ou ka bay plakèt chak 7 jou, jiska 24 fwa / ane.