Orè yon Randevou

imajSant Donatè San Lopital Stony Brook University sitiye nan 5yèm etaj Lopital Inivèsite a.

Sant Donatè San Lopital Stony Brook University ouvri 6 jou pa semèn. Orè pratik yo disponib.

Ou ka pran yon randevou pou bay san oswa plakèt lè w rele (631) 444-DONATE (3662)  oswa pa klike isit la ale nan pòtal sou entènèt nou an kote ou ka kreye yon kont ak pran yon randevou sou entènèt.

Walk-in yo akeyi. Nan wikenn, jou ferye yo, anvan 8 am ak apre 4 pm nan jou lasemèn, tanpri rele 631-444-2634 kòm èdtan nou yo ka varye.

imaj

Pou Randevou

Rele: (631) 444-DONATE (3662)

Dènye Mizajou
01/17/2023