Prim Rekonesans Kalite ASGE

ASGE logo

Rekonesans Kalite akòde pa ASGE

Endoskopi Inite Stony Brook Medikaman an te akòde rekonesans kontinyèl pa Sosyete Ameriken an Gastroanteroloji endoskop Kalite (ASGE) kòm yon inite angaje nan fournir bon jan kalite ak sekirite nan andoskop depi 2008. Nan Pwogram Rekonesans Endoscopy ASGE a inite onè ki te demontre devouman nan amelyorasyon kalite ak mete òganizasyon nou an ak anplwaye nan tèt la entegre de bon jan kalite, sekirite ak efikasite nan pratik klinik.
 
Anba lidèchip Kelly Hinlicky, RN, Enfimyè Manadjè pou andoskopi, ak Lionel S. D'Souza, MD, Direktè andoskopi, ak Olga C. Aroniadis, MD, MSc, FACG, Chèf, Divizyon Gastroenteroloji ak Epatoloji, inite andoskopi a te kenbe règleman, kalifikasyon, fòmasyon anplwaye yo, evalyasyon konpetans ak aktivite amelyorasyon kalite yo pou yo ka kalifye pou prim sa a.
 
Rekonesans sa a pèmèt nou sèvi ak ASGE "Kalite Star" logo la. Se etwal la rekonèt nasyonalman akòde nan pwogram ki satisfè kritè yo ASGE rijid. Zetwal la bon jan kalite enfòme pasyan nou yo, refere doktè, Geometry ak lòt moun ke nou yo angaje nan estanda ki pi wo nan bon jan kalite swen ki gen rapò ak andoskopi. Prim sa a fè distenksyon tout ekip entèdisiplinè a ak tout sèvis yo ki sipòte ekip sa a ansanm tankou bay estanda ki pi wo nan swen andoskopi.

Pou aprann plis sou ASGE ak Pwogram Rekonesans li yo: Kesyon yo poze souvan ASGE.

 

Dènye Mizajou
06 / 29 / 2022