Sant Endoskopi entèvansyonèl

ekip endoskop avanse
                    Foto: Dr Asim Khokhar, Dr Lionel D'Souza, Dr Meera Bhardawaj ak Dr Jonathan Buscaglia

Sant Endoskopi Entèvansyon nan Stony Brook Medicine te etabli an 2008 pou evalye, fè dyagnostik ak trete maladi konplèks ak kansè nan aparèy gastwoentestinal (GI), ki mande ekspètiz medikal espesyalize ak pwosedi teknikman avanse ki pa disponib nan zòn nan. Depi lè sa a, li te devlope nan yon sant premye minis ki gen ladann doktè klas mondyal ki ofri dènye teknoloji ak swen dènye modèl.

Inovatif Swen Inik nan Konte Suffolk ak Beyond
Andoskopi refere a pwosedi pou mete yon aparèy medikal nan orifis natirèl kò a (nen, bouch ak rektòm) pou pèmèt yon doktè egzamine ògàn ak kavite yon moun. Aparèy la konsiste de yon tib mens, fleksib ak yon sous limyè tache ak yon ti kamera videyo.

Avèk pwogrè remakab nan teknoloji nan dènye ane yo, andoskopi te vin tounen yon pati entegral nan dyagnostik ak tretman divès kondisyon GI. Yon kantite tretman andoskopik minim pwogrese yo disponib kounye a pou divès maladi GI ak timè pou ki operasyon tradisyonèl yo te konn sèlman opsyon. Paske teknoloji sofistike ak fòmasyon avanse disponib kounye a pou fè dyagnostik ak trete anpil nan kondisyon konplèks GI sa yo, pasyan yo souvan refere yo nan yon sant andoskopi avanse pa gastroenterologist yo. Ekip nou an nan gastroenterologist entèvansyon trè kalifye ofri yon seri konplè nan opsyon dyagnostik ak terapetik pou tout spectre nan maladi GI.

Yon Comprehensive, Miltidisiplinè Apwòch
Sant Endoskopi Entèvansyon an ofri pasyan nou yo divès kalite opsyon tretman minim pwogrese pou anpil maladi konplèks ki gen ladan maladi nan kanal bile ak pankreyas, timè pre-malfezan ak malfezan nan aparèy GI a ak maladi ki pa nòmal GI mobilite. Yon anplwaye devwe pran angajman pou asire pasyan nou yo yon eksperyans san pwoblèm ak kominikasyon alè ak yo ak doktè ki refere yo. Ekip Endoskopi Entèvansyon ki trè kalifye, ki gen anpil fòmasyon kolabore ak lòt espesyalis kle yo, jan sa nesesè, tankou chirijyen ekspè, radyològ entèvansyon, onkològ medikal, radyològ, patolojis ak onkològ radyasyon pou bay swen reflechi, endividyalize, dènye modèl. reyalize pi bon rezilta posib.

Gastroenteroloji ak Enfòmasyon sou kontak Hepatology:

Biwo pou pasyan ekstèn
3 Teknoloji Drive
Suite 300
EAST SETAUKET, NY 11733
Pou Randevou
(631) 444-5220
 

500 Komack Road
Commack, NY 11725
Pou Randevou
(631) 444-4200

Sèvis pou pasyan ekstèn
14 Nò
Stony Brook University Hospital
Kolonyoskopi Depistaj Depistaj Pwogram
(631) 444-KOLON (444-2656) oswa
klike isit la
Dènye Mizajou
06/27/2022