Sant pou andoskopi entèvansyon

 ekip endoskop avanse                    Foto: Dr Asim Khokhar, Dr Lionel D'Souza, Dr Meera Bhardawaj ak Dr Jonathan Buscaglia

Sant pou Endoskopi Entèvansyon nan Stony Brook Medicine te etabli an 2008 pou evalye, fè dyagnostik ak trete maladi konplèks ak kansè nan aparèy gastwoentestinal (GI), ki mande ekspètiz medikal espesyalize ak zouti teknikman avanse ki pa disponib nan zòn nan.

Inovatif Swen Inik nan Konte Suffolk ak Beyond
Andoskopi refere a pwosedi pou mete yon aparèy medikal nan orifis natirèl kò a (nen, bouch ak rektòm) pou pèmèt yon doktè egzamine ògàn ak kavite yon moun. Aparèy la konsiste de yon tib mens, fleksib oswa rijid ak yon limyè tache ak yon ti kamera videyo. Avèk dènye pwogrè nan teknoloji, operasyon an ap vin pi minim pwogrese ak wòl andoskopi a kòm yon zouti dyagnostik elaji; li se ke yo te itilize plis kòm yon zouti pou tretman ki ka geri ou tou. Paske teknoloji sofistike ak fòmasyon avanse yo disponib kounye a finalman dyagnostike anpil kondisyon GI konplèks, pasyan yo souvan refere yo bay yon sant andoskopi avanse pa gastroenterologist yo.

Yon Comprehensive, Miltidisiplinè Apwòch
Ekip endoskopi entèvansyon trè wo ki gen fòmasyon nou an tou apèl sou lòt espesyalis kle, jan sa nesesè, tankou chirijyen ekspè, radyològ entèvansyonèl, oncologists medikal, radyològ, patolojis ak oncologists radyasyon. Ansanm, ekip miltidisiplinè sa a travay byen epi li rankontre souvan pou diskite sou bezwen chak pasyan epi li angaje li pou li bay dènye avans yo nan swen andosopik avèk efikasite, konpasyon ak sekirite. Ekip la angaje nan kominikasyon alè ak pasyan yo ak doktè refere yo.
 

Gastroenteroloji ak Enfòmasyon sou kontak Hepatology:

Biwo pou pasyan ekstèn
3 Teknoloji Drive
Suite 300
EAST SETAUKET, NY 11733
Pou Randevou
(631) 444-5220
 

500 Komack Road
Commack, NY 11725
Pou Randevou
(631) 444-4200

Sèvis pou pasyan ekstèn
14 Nò
Stony Brook University Hospital
Kolonyoskopi Depistaj Depistaj Pwogram
(631) 444-KOLON (444-2656) oswa
klike isit la
Dènye Mizajou
06 / 27 / 2022