Gastroenteroloji ak èpotoloji

gi
Maladi gastroanteretik afekte:
  • bouch  
  • èzofaj
  • lestomak
  • ti trip
  • gwo entesten

Maladi nan sistèm epatobiliè a refere a: Sistèm sa a travay ansanm pou deplase manje sou aparèy dijestif la, pandan y ap absòbe eleman nitritif ak jete pwodwi dechè. Ògàn sa yo enplike nan pwodiksyon, depo, transpò ak lage kòlè, yon sekresyon ki prepare grès pou dijesyon plis.

  • fwa
  • blad pipi fyèl
  • kanal kòlè yo

Si ou gen yon maladi dijestif komen tankou maladi gastwo koz (GERD), konstipasyon oswa brûlures, oswa yon kondisyon prekosyabl tankou èzofaj Barrett a, oswa ou ta renmen pran yon randevou pou yon kolonoskopi, Pwogram gastroenteroloji ak epatoloji Stony Brook Medicine ka ofri ou pi bon tretman.

Sèvis Comprehensive ak Innovative
Kòm premye sant medikal la nan Long Island, nou gen kapasite inik pou konekte ak aplike rechèch inogirasyon medikal ak dekouvèt syantifik nou yo pou swen pasyan nou yo. Sèvi ak dènye teknoloji a ak teknik dènye kri, nou fè anpil egzamen dyagnostik avanse ak pwosedi yo. Pasyan ak pasyan ekstèn sanble yo trete ak respè ak konpasyon pa yon ekip nan doktè ki renome ki gen jwenti objektif se bay tretman ki pi an sekirite ak pi efikas ak ki gen ekspètiz porte tout fòm nan maladi gastroanterik ak hepatobiliary.

ENFÒMASYON &
APPOINTMAN
(631) 444-5220
Biwo pou sèvis pou pasyan ekstèn
3 Teknoloji Drive
EAST SETAUKET, NY 11733

Imaj pou kolonoskopi Depistaj

Dènye Mizajou
09 / 16 / 2022