Gastroenteroloji ak èpotoloji

Divizyon gastroanteroloji ak epatoloji Stony Brook Medsin lan espesyalize nan prevansyon, dyagnostik ak tretman maladi aparèy dijestif la (gastwoentestinal) ak sistèm epatyotèl la ).

gi
Maladi gastroanteretik afekte:
  • bouch  
  • èzofaj
  • lestomak
  • ti trip
  • gwo entesten

Maladi nan sistèm epatobilye a, al gade nan: Sistèm sa a travay ansanm pou avanse pou pi manje sou aparèy dijestif la, pandan y ap absòbe eleman nitritif ak jete pwodwi dechè. Organsgàn sa yo enplike nan pwodiksyon, depo, transpò ak divilgasyon kòlè, yon sekresyon ki prepare grès pou plis dijesyon.

  • fwa
  • blad pipi fyèl
  • kanal kòlè yo

Si ou gen yon maladi dijestif komen tankou maladi gastwo koz (GERD), konstipasyon oswa brûlures, oswa yon kondisyon prekosyabl tankou èzofaj Barrett a, oswa ou ta renmen pran yon randevou pou yon kolonoskopi, Pwogram gastroenteroloji ak epatoloji Stony Brook Medicine ka ofri ou pi bon tretman.

Imaj pou kolonoskopi Depistaj

Sèvis Comprehensive ak Innovative
Kòm premye sant medikal la nan Long Island, nou gen kapasite inik pou konekte ak aplike rechèch inogirasyon medikal ak dekouvèt syantifik nou yo pou swen pasyan nou yo. Sèvi ak dènye teknoloji a ak teknik dènye kri, nou fè anpil egzamen dyagnostik avanse ak pwosedi yo. Pasyan ak pasyan ekstèn sanble yo trete ak respè ak konpasyon pa yon ekip nan doktè ki renome ki gen jwenti objektif se bay tretman ki pi an sekirite ak pi efikas ak ki gen ekspètiz porte tout fòm nan maladi gastroanterik ak hepatobiliary.