Gastroenteroloji ak èpotoloji

gi
Maladi gastroanteretik afekte:
  • bouch
  • èzofaj
  • lestomak
  • ti trip
  • gwo entesten

Maladi nan sistèm epatobiliyè a afekte:
  fwa         blad pipi fyèl         kanal kòlè yo

 

Sistèm sa a travay ansanm pou deplase manje sou aparèy dijestif la, pandan y ap absòbe eleman nitritif yo epi jete fatra yo. Ògàn sa yo enplike nan pwodiksyon, depo, transpò ak lage kòlè, yon sekresyon ki prepare grès pou dijesyon plis.

Si ou gen yon maladi dijestif komen tankou maladi gastwo koz (GERD), konstipasyon oswa brûlures, oswa yon kondisyon prekosyabl tankou èzofaj Barrett a, oswa ou ta renmen pran yon randevou pou yon kolonoskopi, Pwogram gastroenteroloji ak epatoloji Stony Brook Medicine ka ofri ou pi bon tretman.

Sèvis Comprehensive ak Innovative
Kòm premye sant sante nan Long Island, nou gen kapasite inik pou konekte ak aplike rechèch medikal inogirasyon nou yo ak dekouvèt syantifik yo nan swen pasyan nou an. Sèvi ak dènye teknoloji ak teknik dènye kri, nou fè anpil tès dyagnostik avanse ak pwosedi. Pasyan ak pasyan ekstèn yo trete avèk respè ak konpasyon pa yon ekip doktè ki renome ki gen objektif ansanm se bay tretman ki pi an sekirite ak pi efikas epi ki gen ekspètiz ki kouvri tout fòm maladi gastroenterolojik ak maladi epatobiliyè.

Dènye Mizajou
09/16/2022