Byenveni nan Chèf la

 

aroniadis

Mwen kontan akeyi ou nan Divizyon Gastronomie ak Hepatology. Doktè trè antrene nou yo, avèk ekspètiz nan domèn kle gastwoenteroloji (GI), ki disponib pou ou pou evalyasyon, dyagnostik ak tretman. Nou gen chans pou nou fè pati yon pati nan Stony Brook Medicine, sant medikal premye akademik Long Island, kote nou ka trase sou resous doktè mondyal yo, anplwaye swen sante, teknoloji ak enstalasyon eta-of-atizay yo.

Nan Divizyon Gastroenteroloji ak Epatoloji, twa sant yo te etabli pou pi byen sèvi pasyan nou yo. Kreyasyon sant yo demontre angajman nou pou bay pasyan nou yo swen GI eksepsyonèl ak espesyalize. Ou ka jwenn enfòmasyon detaye sou chak moun lè w gade lyen sa yo: Sant Endoskopi entèvansyonèlEnflamatwa Maladi Maladi Sant, Sant motilite gastwoentestinal, ak Sant fanm pou Maladi ak Troubles Gastroenterological. Nou ap fè patenarya ak kòlèg nou yo nan Depatman Operasyon pou bay swen nan Sous e ak èzofaj Sant lan

Nou menm tou nou gen yon Pwogram Maladi Fwa nan ki doktè kalifye nou yo dyagnostike ak trete spectre an plen nan maladi fwa, ki gen ladan epatit C. Koulye a, ak apwobasyon an nan nouvo dwòg, epatit C ka geri ak efè segondè minim.

Inite Endoskopi a, ki chita nan Stony Brook University Hospital, te resevwa rekonesans Sosyete Ameriken pou Endoskopi Gastroentestinal kòm yon sant ekselans. Inite a te sibi ekspansyon pou akomode yon demann ogmante pou sèvis yo. Avèk plis pase 13,000 pwosedi andoskopik ki fèt chak ane, rezidan Long Island ka santi yo konfyans sou ekspètiz doktè GI k ap trete yo.

Tan kap vini an sanble klere. Rechèch syantifik kontinye rete nan poto Divizyon nou an. Nou ap agrandi efò nan rechèch klinik ki santre sou pasyan; nou ap grandi pwogram dekouvèt dwòg nou an; epi nou te angaje nan etid sou wòl mikrobyom imen an nan sante ak maladi gastwoentestinal. Nou menm tou nou rasyonalize aktivite klinik nou yo pou yo ka pi reponn ak bezwen pasyan yo ak doktè k ap refere yo.

Vizyon nou pou Divizyon Gastroenteroloji ak Epatoloji nan Stony Brook University Hospital se bay ekselans klinik, avanse syans ak edike lavni atravè yon kilti ekite ak enklizyon. 

  • Pou etabli nouvo e kontinye devlope sant miltidisiplinè ki egziste deja nan ekselans klinik  
  • Pou ankouraje avansman syantifik ak edikasyon atravè rechèch ak kreyasyon pwogram kourikoulòm inovatè 
  • Pou aplike ekite ak enklizyon ak objektif pou amelyore swen pasyan nou yo ak divèsifye fakilte nou yo, parèy nou yo ak anplwaye nou yo.

Nou gade pou pi devan pou bay ou ak pi bon medikaman an te ofri.

Olga C. Aroniadis, MD, MSc, FACG
Svetlana Koroleva Dote Pwofesè nan Gastroenterology
Divizyon Chèf, Gastroenterology ak Hepatology
Pwofesè Associate nan Medsin nan klinik
Direktè, Masters nan Epidemyoloji ak Pwogram rechèch klinik, Pwogram Sante Piblik
Direktè, Sant Sante Fanm pou Maladi ak Maladi Gastroenterolojik
Stony Brook Medsin

Dènye Mizajou
09/22/2022