Gastrointestinal Motility Center

ekip mobilite   Foto: Doktè Peter Shue, Doktè Alexandra Guillaume, Sandra Boucicaut, NP
Sant Motilite Gastroentestinal (GI) sèvi ak yon apwòch trè sofistike pou evalye, fè dyagnostik ak bay tretman endividyèl pou maladi konplèks ki afekte mouvman misk yo (motilite) nan aparèy dijestif la epi ki ka afekte dijesyon. Kondisyon sa yo ka lakòz yon varyete sentòm tankou:
• brûlures • difikilte pou vale (disfaji) • konstipasyon • kè plen • vomisman • doulè nan vant • gaz • gonfleman • enkonvenyans fekal • sendwòm entesten chimerik • maladi rflu gastroesophageal (GERD).

Swen inovatè 
Paske teknoloji sofistike ak fòmasyon avanse yo oblije fè yon dyagnostik konklizyon kondisyon konplèks sa yo, pasyan yo souvan refere yo nan yon sant motilite konplè pa gastroenterologist yo. Anvan sa, pasyan yo te oblije vwayaje pou yo resevwa nivo tretman ki disponib kounye a toupre kay la, nan Stony Brook. Avèk prevalans k ap grandi nan maladi motilite nan rejyon nou an, Stony Brook's GI Motility Center te byen vit tounen resous ki ale nan ede pasyan yo nan Long Island reprann mobilite nòmal GI ak amelyore kalite lavi yo.

Yon apwòch konplè ak pwogresif, apwòch miltidisiplinè
Apwòch nou pou motilite gen ladan yon ekip pwolonje, miltidisiplinè nan espesyalis pou asire ke "antye" pasyan an trete. Pasyan yo premye evalye ak dyagnostike pa ekspè motility dirijan ki sèvi ak dènye zouti dyagnostik zouti pou mezire, dosye, ak analize chak modèl kontraksyon entesten soti nan èzofaj yo nan rejyon an anorectal pou yo ka bay pi bon an, pi efikas kou nan tretman pou yon rezilta pozitif. Tou depan de dyagnostik pasyan endividyèl, espesyalis motibilite nou yo ka rele tou ekspè nan tout lòt zòn enpòtan nan mobilite GI pou bay tretman jan sa nesesè. Espesyalis nan terapi lapawòl, nitrisyon, sipò sikolojik ak sikyatrik, andoskopi avanse ak operasyon minimòm pwogrese yo tout pati nan ekip la mobilite pwolonje.  

Nou konprann ke kondisyon ki enplike mobilite ka pafwa fè pasyan yo santi yo alèz, gòch oswa anbarase pou pale sou sentòm yo. Yo trete chak pasyan yo bay Sant nou an avèk konpasyon, pasyans ak konpreyansyon.

Pou Pwogram Tès Pwogram Aksè Dirèk
(631) 444-KOLON (444-2656) oswa
klike isit la
ENFÒMASYON &
APPOINTMAN
(631) 444-1759
Sant Motilite

MISYON & VISION 
Misyon nou
Sant Motilite Gastroentestinal (GI) te louvri nan mwa me 2010 kòm premye sant konplè nan kalite li yo nan Konte Suffolk. Etid resan yo montre ke apeprè 20 pousan nan tout Ameriken yo afekte pa maladi nan mobilite gastwoentestinal. Paske teknoloji sofistike ak fòmasyon avanse yo oblije fè yon dyagnostik konklizyon kondisyon konplèks sa yo, pasyan yo souvan refere yo nan yon sant motilite konplè pa gastroenterologist yo. 

Vizyon nou
Avèk prevalans k ap grandi nan maladi motilite nan rejyon nou an, Stony Brook's GI Motility Center ap kontinye elaji epi vin yon resous prensipal ki ede pasyan ki nan Long Island reprann motilite nòmal GI epi amelyore kalite lavi yo.

Dènye Mizajou
09/26/2022