Gastrointestinal Motility Center

ekip mobilite                                                   Foto: Doktè Peter Shue, Doktè Alexandra Guillaume, Sandra Boucicaut, NP
Gwo motè Sant Gouvènè (GI) te louvri nan mwa me 2010 kòm premye sant konplè kalite li nan Konte Suffolk. Sant lan itilize yon apwòch trè sofistike pou evalye, fè dyagnostik ak bay tretman endividyèl pou maladi konplèks ki afekte mouvman misk yo (motility) nan aparèy dijestif la epi li ka afekte dijesyon. Kondisyon sa yo ka lakòz yon varyete de sentòm tankou brûlures, difikilte pou vale (dysfagia), konstipasyon, kè plen, vomisman, doulè nan vant, gaz, gonfleman, enkonvenyans fekal, sendwòm entesten chimerik ak gastroesophageal maladi rflu (GERD).

Inovatif swen inik nan Eta New York
Syans Recent yo montre ke sou pousantaj 20 nan tout Ameriken yo afekte nan maladi nan mobilite gastwoentestinal. Paske teknoloji sofistike ak fòmasyon avanse yo oblije finalman dyagnostik kondisyon sa yo konplèks, pasyan yo souvan refere yo bay yon sant mobilite complète pa gastroenterologist yo. Précédemment, pasyan yo te vwayaje yo resevwa nivo tretman ki disponib kounye a tou pre kay, nan Stony Brook. Avèk prévalence de maladi mobilite nan rejyon nou an, GI Motility Center nan Stony Brook te rapidman vin resous ale pou ede pasyan yo nan Long Island reprann mouvman GI nòmal epi amelyore kalite lavi yo.

Yon apwòch konplè ak pwogresif, apwòch miltidisiplinè
Apwòch nou pou motilite gen ladan yon ekip pwolonje, miltidisiplinè nan espesyalis pou asire ke "antye" pasyan an trete. Pasyan yo premye evalye ak dyagnostike pa ekspè motility dirijan ki sèvi ak dènye zouti dyagnostik zouti pou mezire, dosye, ak analize chak modèl kontraksyon entesten soti nan èzofaj yo nan rejyon an anorectal pou yo ka bay pi bon an, pi efikas kou nan tretman pou yon rezilta pozitif. Tou depan de dyagnostik pasyan endividyèl, espesyalis motibilite nou yo ka rele tou ekspè nan tout lòt zòn enpòtan nan mobilite GI pou bay tretman jan sa nesesè. Espesyalis nan terapi lapawòl, nitrisyon, sipò sikolojik ak sikyatrik, andoskopi avanse ak operasyon minimòm pwogrese yo tout pati nan ekip la mobilite pwolonje.  

Nou konprann ke kondisyon ki enplike mobilite ka pafwa fè pasyan santi yo alèz, gòch oswa anbarase pale sou sentòm yo. Chak pasyan refere yo bay GI nou Motility Center trete avèk konpasyon, pasyans ak konpreyansyon.

Enfòmasyon pou Kontak Sant Motilite Gastroentestinal:

Stony Brook Ambulatory Care Pavilion- Nivo 2 GI Motilite
3 Edmund D. Pellegrino Road
Stony Brook, NY ........................................................................
Pou Randevou
(
631) 444-1759
 
Pou Pwogram Tès Pwogram Aksè Dirèk
(631) 444-KOLON (444-2656) oswa
klike isit la
Dènye Mizajou
09 / 26 / 2022