Stony Brook Inivèsite Lopital Sant Sante fanm yo pou maladi gastwoenterolojik ak maladi

ekip GIWHC
Dr Alexandra Guillaume, Dr Melissa Rossi, Dr Olga Aroniadis, Veronique Deutsch-Anzalone, PsyD,
Josephine Connolly-Schoonen, PhD, RD, ak Doktè Farah Monzur

MISYON AK VIZYON

Ozetazini, maladi ak maladi gastwoentestinal yo trè komen epi yo afekte fanm nan yon fason disproporsyonèl. Aparèy gastwoentestinal la travay yon fason diferan ak sentòm yo diferan ant fanm ak gason ki gen pwoblèm gastwoentestinal. Diferans sa yo kreye defi nan dyagnostik ak siksè trete fanm ki gen maladi gastwoentestinal ak maladi.

Fanm ki gen sèten maladi entesten gen plis chans pase fanm ki pa gen pwoblèm GI pou yo fè eksperyans kondisyon sante mantal tankou depresyon, enkyetid sante, ak enkyetid sosyal. Pwoblèm sante mantal sa yo ka fè fas ak pwoblèm GI ki kache yo menm pi difisil epi mennen nan konpòtman pwoblèm sante tankou twòp manje, restriksyon manje, manje malsen, evite aktivite fizik, ak pwoblèm dòmi. 

Souvan, tretman siksè nan fanm ki gen pwoblèm gastwoentestinal mande pou yon apwòch miltidisiplinè ki enplike gastroenterologist, founisè konsantre sou byennèt ak entèvansyon konpòtman ak dyetetisyen ki anrejistre. Sepandan, vrè sant miltidisiplinè pou trete fanm ki gen maladi ak maladi gastwoentestinal yo manke nan peyi Etazini.

ENFÒMASYON &
APPOINTMAN
Sant Sante Fanm yo
(631) 216-8797
Faks: (631) 444-4506
Biwo pou sèvis pou pasyan ekstèn
3 Teknoloji Drive
EAST SETAUKET, NY 11733
NIMEWO JENERAL
(631) 444-5220

MISYON & VISION
Misyon nou
Pou bay pasyan-zanmitay, swen konplè, miltidisiplinè epi ofri evalyasyon ak tretman ki baze sou prèv nan kondisyon sante mantal ki ko-rive anplis konsèy sou devlope ak mete ann aplikasyon plan nitrisyon endividyèl ak detaye amelyore sentòm gastwoentestinal.

Vizyon nou
Pou amelyore kalite lavi pou pasyan ki gen yon varyete de maladi ak maladi gastwoentestinal.

Objektif nou
  • Mete aksan sou chemen pasyan diferan ki konsantre sou klinik yo.
  • Bay sèvis pwosedi ki endike kòmsadwa
  • Swiv rezilta klinik alontèm

Sant fanm pou maladi gastwoenterolojik ak maladi nan Stony Brook ofri fanm opòtinite pou yo resevwa swen nan men yon gastroanterolojis, founisè sante mantal ak dyetetist ki anrejistre nan yon anviwònman klinik kowòdone. Divizyon gastwoenteroloji nan Stony Brook University Hospital ofri evalyasyon ak tretman nan yon varyete de maladi gastwoentestinal ak maladi. Atravè yon patenarya ak Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman Stony Brook, Ekip Entegrasyon Sante Mantal Fanm ak Depatman Stony Brook pou Fanmi ak Medsin Prevantif, nou kontan kounye a ofri evalyasyon prèv ki baze sou ak tretman nan ko-ki rive kondisyon sante mantal nan adisyon. nan konsèy sou devlope ak mete ann aplikasyon plan nitrisyon endividyalize ak detaye amelyore sentòm gastwoentestinal.

Ekip gastroanteroloji nou an

Gastroenterologist nou yo chak posede ekspètiz inik nan trete maladi gastwoentestinal espesifik ak maladi, ki gen ladan maladi entesten fonksyonèl, maladi mobilite, maladi entesten enflamatwa (IBD) ak maladi jeneral GI. Pandan konsiltasyon, doktè nou yo pral idantifye sentòm gastwoentestinal dominan ak enkòpore objektif pasyan nan devlopman yon estrateji jesyon. Yo ka ofri tès dyagnostik e yo ka enkli referans nan inite andoskopi eta-of-atizay eta nou an ak sant motilite nan Stony Brook University Hospital. Alafen, estrateji jesyon terapetik ki vize sentòm espesifik gastwoentestinal yo pral ofri.

Sikològ nou yo ak Sikyat

Ekip miltidisiplinè nou an nan sikològ ak sikyat ap bay evalyasyon konplè nan sante mantal ak konpòtman sante ansanm ak plan endividyalize pou adrese enkyetid idantifye yo. Konsiltasyon sou opsyon tretman ki gen ladan medikaman sikyatrik ak opsyon tretman konpòtman yo ap disponib. Ekip nou an gen ekspètiz nan sikyatri byolojik kòm byen ke dènye kri tretman konpòtman tankou entèvyou motivasyonèl, mantal terapi konpòtman, ak apwòch atensyon ki baze sou. Nou kwè ke yon apwòch lide-kò ki englobe tou de sante mantal ak fizik se esansyèl nan detèminasyon ak byennèt an jeneral.

Dyetetisyen ki anrejistre nou an
Dyetetisyèn anrejistre nou an ap revize ak evalye istwa medikal ou, sentòm, konsomasyon manje, deklanche manje sispèk ak sipleman. Baze sou enfòmasyon sa a ak preferans manje, osi byen ke enfòmasyon ki soti nan lòt manm ekip yo, yo pral pwopoze yon plan nitrisyon endividyèl ak detaye. Plan sa a ap gen ladan modèl echantiyon manje chak jou ak meni echantiyon. Anplis de sa, yo ka diskite ak enkòpore yon varyete sipleman diferan ki ankouraje gerizon zantray ak yon anviwònman zantray ki an sante. Pasyan yo pral kapab swiv-up nan yon vityèl 4-semèn Nitrisyon pou Optimal GI Sante gwoup. 

Atravè enfrastrikti inik sa a, Sant miltidisiplinè fanm nou yo pou maladi gastwoenterolojik ak maladi ap bay lidèchip nasyonal ak lokal nan tretman sante fanm gastwoentestinal yo.

Nou gade pou pi devan pou ede fanm bati yon avni pi kontan, an sante pou tèt yo.


Pou plis enfòmasyon oswa pou pran yon randevou:
Nimewo telefòn: 631-216-8797 📞
Nimewo Faks: 631-444-4506 📠

Dènye Mizajou
09/26/2022