Objektif global Nwayo Rechèch nou an se fè rechèch dènye kri sou fanm ki gen maladi gastwoentestinal ak maladi, sipòte envestigatè jinyò, ak amelyore sinèrji ak kolaborasyon nan mitan chèchè yo.

Sant Fanm Stony Brook University pou Maladi ak Maladi gastwoenterolojik yo pral jwe yon wòl kritik nan pote ansanm yon gwoup miltidisiplinè nan chèchè yo ka fè rechèch klinik, konpòtman, ak translasyonèl. Anplis de sa, Sant lan pral atire, ankouraje, ak sipòte chèchè jenn yo pouswiv rechèch sante fanm gastwoentestinal, pandan y ap tou ankouraje chèchè etabli nan lòt jaden yo enkòpore rechèch sante fanm gastwoentestinal nan travay yo.

Nwayo Rechèch la gen pou objaktif pou:

Fasilite kolaborasyon ak sinèrji ant chèchè miltidisiplinè nan gastwoenteroloji, byennèt ak entèvansyon konpòtman, ak nitrisyon. Kolaborasyon sa yo pral pozisyon chèchè yo fè rechèch inogirasyon klinik. Zòn rechèch konsantre ap gen ladan:

  • Rechèch klinik konsantre sou yon modèl swen miltidisiplinè ak entegre amelyore tretman fanm ki gen pwoblèm gastwoentestinal.
  • Rechèch klinik konsantre sou entèvansyon roman ak terapetik.
  • Rechèch konpòtman konsantre sou entèvansyon konpòtman inovatè diminye chay la nan sentòm nan mitan fanm ki gen pwoblèm gastwoentestinal.
  • Rechèch translasyonèl konsantre sou mekanis nan manifestasyon sentòm nan mitan fanm ki gen maladi gastwoentestinal ak maladi.
  • Bay konseye jèn chèchè yo pou fasilite devlopman karyè yo kòm chèchè sante fanm gastwoentestinal yo