Pwosedi POEM

  Pwosedi POEM

Premye nan Konte Suffolk: Pwosedi POEM ki fèt pa Stony Brook Medsin Doktè

Nan mwa Oktòb 2017, Stony Brook Medicine gastroenterologist Lionel S. D'Souza, MD, te fè premye pwosedi POEM Konte Suffolk la — yon tretman dènye kri, san ensizyon pou Achalasia. Achalasia se yon maladi ki ra, ki kapab feblès, ki fè li difisil pou manje ak bwè ou konsome antre nan vant.

Avèk achalasia, èzofaj yo ak sfenktè èzofaj la pa travay byen, kidonk manje ak likid yo jwenn "apiye" nan èzofaj la. Èzofaj la se tib ki pote sa w manje soti nan bouch ou rive nan vant ou, epi sfenktè a se yon bag nan misk, tankou yon valv, ki louvri pou kite manje a pase nan vant la.

Lè manje chita nan èzofaj la pou yon tan long, pawa nan èzofaj la vin anflame epi li lakòz sentòm yo, ki varye selon gravite maladi a. Sentòm yo enkli kè plen, regurgitation, vomisman, doulè nan pwatrin, pèdi pwa, brûlures ak yon kalite lavi ki ba paske manje ak bwè yo tèlman difisil.

Pwosedi POEM
POEM (PerOral Endoscopic Myotomy) se yon pwosedi andoskopik minim pwogrese ki ka rezoud tout tan sentòm achalasia. Pa gen okenn ensizyon sou kò ou - tout bagay fèt andedan ak yon tib mens, fleksib (endoskòp) ki ale nan bouch ou ak nan èzofaj la. Yon doktè ki resevwa fòmasyon nan pwosedi a sèvi ak yon ti kouto nan pwent andoskop la pou louvri pasaj la pou manje ka vwayaje soti nan bouch ou nan lestomak la.

POEM se tretman ki pi avanse ki disponib kounye a pou achalasia. Li fè ak anestezi jeneral nan inite andoskopi a oswa nan sal operasyon an. Pwosedi a pran apeprè inèdtan, epi anjeneral pasyan an ale lakay ou menm jou a. Pou pifò pasyan yo, POEM gen yon tan kout rekiperasyon ak risk ki ba pou senyen ak enfeksyon. Li se yon bon altènatif nan operasyon tradisyonèl la, ki rele yon myotomi Heller, ki se yon operasyon minim pwogrese ki mande plizyè ensizyon nan vant la.

Premye POEM nan Konte Suffolk
Premye pasyan ki te resevwa POEM nan Stony Brook Medicine se te yon chèf polis gason 55-zan ki soti nan East End nan Long Island ki te gen sentòm grav. Pasyan an te fè trè byen epi li ap jwi yon pi bon kalite lavi depi operasyon an.

Depi lè sa a, pwosedi POEM yo te fèt regilyèman nan Sant pou Endoskopi Entèvansyon nan Stony Brook University Hospital pou divès maladi tankou Achalasia, Gastroparesis, Zenker diverticulum ak krikofarinj bar / cricopharyngeal achalasia. "Paske POEM mande pou yon wo nivo de ekspètiz teknik, trè kèk sant bay opsyon sa a bay pasyan yo. Nou kontan ofri chwa sa a bay pasyan nou yo,” te di Doktè D'Souza.

Pou aprann plis sou POEM, rele (631) 444-5220.

Photo Caption: Lionel S. D'Souza, MD, prepare pou pwosedi a POEM ak ekip la andoskopi soti nan bò gòch, Tin Lynn Win, CRNA; Kelly Van Ness, RN; ak Elizabeth DiFrietus, RT

Dènye Mizajou
07/08/2022