Pwosedi POEM

  Pwosedi POEM

Premye nan Konte Suffolk: Pwosedi POEM ki fèt pa Stony Brook Medsin Doktè

Sa a nan mwa Oktòb sot pase yo, Stony Brook Medsin gastroenterologist Lionel S. D'Souza, MD, te fè premye pwosedi Poem Suffolk County a - yon tretman ki pa gen okenn metòd pou achalasi eta-of-the-art. Achalasia se yon bagay ki ra, ki ka feblès vale ki fè li difisil pou manje a ak bwè ou konsome antre nan vant lan.

Ak achalazi, èzofaj ak sfenofòn esophageal la pa travay byen, se konsa manje ak likid jwenn "te apiye" nan èzofaj yo. Itofaj la se tib ki pote sa ou manje nan bouch ou nan lestomak ou, ak sfenken an se yon bag nan misk tankou yon valv ki ouvè kite manje a pase nan vant la.

Lè manje a chita nan èzofaj yo pou longè tan yo, pawa a èzofaj vin anflame ak lakòz sentòm, ki varye depann sou gravite a nan maladi a. Sentòm yo enkli brûlures, pèdi pwa, anvi vomi, ravisman, vomisman, doulè nan pwatrin ak yon kalite ki ba nan lavi paske manje ak bwè yo, se pou difisil.

Pwosedi POEM
POEM (peryodik endoskopi myotomi) se yon pwopozisyon minimòm pwogrese andoskopik ki ka pèmanans geri achalasia. Pa gen okenn ensizyon sou kò ou - tout bagay se fè intern ak yon mens, fleksib tib (andoskop) ki ale nan bouch ou ak nan èzofaj yo. Yon doktè ki fòme nan pwosedi a sèvi ak yon kouto nan pwent endoscope a pou louvri pasaj la pou manje ka vwayaje nan bouch ou nan vant lan.

POEM se tretman ki pi avanse kounye a ki disponib pou achalazi. Li fè ak anestezi jeneral nan Inoskopi Inite a oswa nan chanm nan opere. Pwosedi a pran apeprè inèdtan, epi pasyan an anjeneral ale lakay jou sa a. Pou pifò pasyan yo, POEM gen yon tan rekiperasyon kout e ki gen anpil risk pou senyen ak enfeksyon. Li se yon altènatif bon operasyon an tradisyonèl, ki rele yon myotomi Heller, ki se yon operasyon minimòm pwogrese ki egzije plizyè ensizyon nan vant la.

Premye POEM nan Konte Suffolk
Pasyan an premye pou resevwa POEM nan Stony Brook Medicine se te yon chèf polis gason 55 ki soti nan East End Long Island ki te gen sentòm grav. Pasyan an te fè trè byen, epi li jwi yon pi bon kalite lavi depi operasyon an.

Malgre ke premye POEM te fèt nan Konte Suffolk, se pa premye doktè D'D'Souza te konplete. Anvan yo te rantre nan Stony Brook, li te gen anpil fòmasyon nan teknik POEM la, e li te avèk siksè fè pwosedi prèske 50.

"Paske POEM egzije yon wo nivo teknik ekspètiz, anpil sant kèk bay opsyon sa a pou pasyan yo. Nou kontan kounye a ofri chwa sa a nan pasyan nou yo, "te di Dr D'Souza.

Pou aprann plis sou POEM, rele (631) 444-5220.

Photo Caption: Lionel S. D'Souza, MD, prepare pou pwosedi a POEM ak ekip la andoskopi soti nan bò gòch, Tin Lynn Win, CRNA; Kelly Van Ness, RN; ak Elizabeth DiFrietus, RT

Dènye Mizajou
07 / 08 / 2022