Pedyat ren transplantasyon

Sèvis transplantasyon espesyalize pou timoun ki gen maladi ren

transplantasyon pedyatrik

Stony Brook Children's Hospital se sèl lopital nan konte Suffolk pou fè transplantasyon ren pou timoun yo. Pou pasyan pedyatrik, pousantaj siksè nou yo pou nouvo fonksyon ren yon ane apre transplantasyon se 100%. Sa a se akòz eksperyans nan konbine ak ekspètiz nan chirijyen transplantasyon nou yo ap travay ansanm ak ekip devwe pedyatrik nefroloji nou an. Stony Brook pedyatrik ekip nefroloji a te klase kòm youn nan pi bon nan espesyalite sa a pa US News & World Report.

Moun k ap resevwa transplantasyon pou ren renal yo byen swiv pa yon ekip espesyalis ki gen ladan yon nephrologist pedyatrik, kadyològ, ak espesyalis enfeksyon maladi nan adisyon nan yon chirijyen transplantasyon.

Nou gen yon klinik ki rele Pediatric Infectious Disease ki pratike travay an kolaborasyon avèk ekip transplantasyon pou bay pi wo nivo swen timoun yo pandan tout pwosesis pre-yo ak pòs-transplantasyon. Sèvis yo enkli tès transplantasyon pou transplantasyon, sèvis transpò ki pasyan ki entène ak sèvis pou pasyan ki entène, pou anpeche enfeksyon post-transplantasyon.