Pedyat ren transplantasyon

Sèvis transplantasyon espesyalize pou timoun ki gen maladi ren
transplantasyon pedyatrik

Stony Brook Children's Hospital se sèl lopital nan Konte Suffolk pou fè transplantasyon ren pou timoun yo. Pou pasyan pedyatrik, pousantaj siksè nou pou nouvo fonksyon ren yon ane apre transplantasyon se 100%. Sa a se akòz eksperyans konbine ak ekspètiz chirijyen transplantasyon nou yo k ap travay ansanm ak ekip nefroloji pedyatri devwe nou an. Ekip nefroloji pedyat Stony Brook te klase kòm youn nan pi bon nan espesyalite sa a pa US News & World Report.

Moun k ap resevwa transplantasyon pou ren renal yo byen swiv pa yon ekip espesyalis ki gen ladan yon nephrologist pedyatrik, kadyològ, ak espesyalis enfeksyon maladi nan adisyon nan yon chirijyen transplantasyon.

Nou gen yon klinik ki rele Pediatric Infectious Disease ki pratike travay an kolaborasyon avèk ekip transplantasyon pou bay pi wo nivo swen timoun yo pandan tout pwosesis pre-yo ak pòs-transplantasyon. Sèvis yo enkli tès transplantasyon pou transplantasyon, sèvis transpò ki pasyan ki entène ak sèvis pou pasyan ki entène, pou anpeche enfeksyon post-transplantasyon.

Stony Brook Children's travay pou asire ke timoun yo vin premye e ke fanmi yo jwe yon wòl aktif ak vital kòm manm ekip tretman yo. Nou rele sa a swen pasyan ak fanmi santre. Apwòch sa a non sèlman pi byen sèvi pasyan yo - ba yo swen ki byen jere ak yon sans de kontinwite ak konfò - men li tou kontribye nan rezilta ki tipikman depase referans nasyonal yo.

Ekip nou an pèsonalize pou satisfè bezwen endividyèl timoun nan epi li ka konpoze de espesyalis ak sou-espesyalis pedyatrik, rezidan, konpayon, enfimyè ki anrejistre, enfimyè pratikan, ak travayè sosyal, ansanm ak fanmi an ak doktè ki refere timoun nan.

Pou aprann plis sou Stony Brook Children's, tanpri klike isit la. 


Plis sou sèvis transplantasyon:

 
 
 
 
 
 
 
 

Lòt Resous:

Dènye Mizajou
09/27/2023