Ekip transplantasyon an

Chirijyen transplantasyon
Waltzer
Wayne C. Waltzer, MD, FACS
Pwofesè & Prezidan uroloji
Transplantasyon ren
Urologic nkoloji
Darras
Frank S. Darras, MD, FACS
Pwofesè nan klinik la
Uroloji / transplantasyon ren
Direktè Medikal, Sèvis Transplantasyon

Transplante Nephrologists
gasonNavdeep Kaur, MD
Asistan Pwofesè nan Medsin
Depatman Nefroloji
Heesuck Suh
Heesuck Suh, MD
Asistan Pwofesè, Depatman Nefroloji ak tansyon wo
Transplantasyon Nephrologist

Administratif Direktè
Dawn Francisquini

Dawn Francisquini, MSN, BS, RN, CCTC


Klinik Anplwaye

imaj

imaj

Malissa Aponta

Mary Cassidy

Mary Ann Almonte,
MS, RN, NP-C
Enfimyè doktè
(631) 638-3892
Tricia Annitto-Grassi,
RN, BSN, CDN
Koòdonatè Pre-transplantasyon
(631) 216-8557
Malissa Aponte,
MS, RN, NP-C
Enfimyè doktè
(631) 216-8338
Mari Cassidy, RN, CCTC
Koòdonatè Amelyorasyon Kalite
631) 638-7993

imaj

imaj

imaj

imaj

Florence Christie,
ANP-C
Enfimyè doktè
(631) 444-1773
Donna Comunale,
RN, BSN
Kowòdonatè Donatè Vivan
(631) 444-6944
Erica Derby,
MS, RD, CSR, CDN
Nitrisyonis nan klinik
(631) 834-7422
Eneida Hernandez, RN
Koòdonatè transplantasyon lis datant yo
(631) 444-1787

imaj

imaj

imaj

imaj Carran Wood

Michelle Kessler
Asistan Kowòdinatè Pre-Transplant
(631) 444-1656
Elize Ramos,
RPA-C
Asistan doktè
(631) 444-6943
Lorraine Witzke,
RN, CCTC
Koòdonatè Pre-transplantasyon
(631) 216-8581
Caren Wood,
RN
Koòdonatè Post-transplantasyon
(631) 638-2244

Kowòdonatè transplantasyon 
Lisa Etter
Lisa Etter, RN, MS, CCTC
Kowòdonatè transplantasyon

Stephen Knapik
Stephen Knapik, RN, BS, CPTC
Defansè Donatè Vivan Endepandan 


Transplantasyon Travayè sosyal ak Koòdonatè finansye
Kathleen Glen
Kathleen Glen, LCSW
Travayè Sosyal
(631) 638-4354
Karen O'Sullivan
Karen O'Sullivan, LCSW
Travayè Sosyal
(631) 444-8141
 

Famasyen
Fi

Madhuwanti Chhettry, PharmD
(631) 444-2680


 

Administratif Anplwaye  
Michelle Kessler
Asistan Koòdonatè Pre-Transplant lan / Manadjè Ko-Biwo
(631) 444-1656
Ines Arbelaez
Post-transplantasyon klinik asistan
(631) 638-8547
Linda Kurzin
Biwo Anplwaye
(631) 444-7647
Nalita Lopez 
Manadjè Biwo

(631) 444-9208

(631) 638-2147

Tammy Burns-Pratt
Biwo Anplwaye
(631) 444-1798
Donna Zimmermann
Manadjè Database
(631) 444-6942
Endepandan Vivan Defansè Donatè
Andre Flescher, PhD  
David Harris  
Stephen Knapik, RN, BS, CPTC