Ekip transplantasyon an

Chirijyen transplantasyon
Doktè WaltzerWayne C. Waltzer, MD, FACS
Pwofesè & Prezidan uroloji
Transplantasyon ren
Urologic nkoloji
Darras
Frank S. Darras, MD, FACS
Pwofesè nan klinik la
Uroloji / transplantasyon ren
Direktè Medikal, Sèvis Transplantasyon

Transplante Nephrologists
kaur

Navdeep Kaur, MD
Asistan Pwofesè nan Medsin
Depatman Nefroloji

Heesuck Suh
Heesuck Suh, MD
Asistan Pwofesè, Depatman Nefroloji ak tansyon wo
Transplantasyon Nephrologist
Woronjecki Sip
Robert Woroniecki MD,
Nefrologist transplantasyon pedyat
Katarina Supe MD,
Nefrologist transplantasyon pedyat

Administratif Direktè
Dawn Francisquini

Dawn Francisquini, MSN, BS, RN, CCTC


Kowòdonatè transplantasyon
imaj Mary Cassidy imaj McCormick
Eneida Hernandez, RN
Koòdonatè transplantasyon lis datant yo
(631) 444-1787
Mari Cassidy, RN, CCTC
Koòdonatè Amelyorasyon Kalite
(631) 638-7993
Tricia Annitto-Grassi,
RN, BSN, CDN
Koòdonatè Pre-transplantasyon
(631) 216-8557
Jessica McCormick, RN
Koòdonatè Pre-transplantasyon 
Mary Cassidy imaj Ax imaj Carran Wood
Lisa Etter, RN, MS, CCTC
Kowòdonatè transplantasyon
Atire O'Sullivan, RN, MSN
Koòdonatè Transplantasyon Outreach

Ashley Machado, RN
Kowòdonatè Donatè Vivan 

Caren Johnson, RN
Koòdonatè Post-transplantasyon
(631) 638-2244

Pratiken transplantasyon

imaj

Malissa Aponta

imaj

imaj

Mary Ann Almonte,
MS, RN, NP-C
Enfimyè doktè
(631) 638-3892
Malissa Aponte,
MS, RN, NP-C
Enfimyè doktè
(631) 216-8338
Florence Christie,
ANP-C
Enfimyè doktè
(631) 444-1773
Elize Ramos,
RPA-C
Asistan doktè
(631) 444-6943

Transplantasyon Travayè sosyal ak Koòdonatè finansye
Sandra Fuentes Sandra Fuentes Sandra Fuentes
Kathleen Glen, LCSW
Travayè Sosyal
(631) 638-4354
Karen O'Sullivan, LCSW
Travayè Sosyal
(631) 444-8141
Sandra Fuentes
Koòdonatè Finansye Transplant
(631) 444-7406

Transplant Nitrisyon, Famasyen ak Manadjè baz done
imaj Katarina Supe MD Donn Zimmerman
Erica Derby,
MS, RD, CSR, CDN
Nitrisyonis nan klinik
(631) 834-7422
Alexandra Cabble,
PharmD
(631) 444-2680

Donna Zimmermann
Manadjè Database
 (631) 444-6942


 

Administratif Anplwaye  
Michelle Laue
Manadjè Biwo
(631) 444-2209
Kaitlyn Schliemann
Manadjè Biwo
(631) 444-2209
Kristine Krause
Asistan Anplwaye
(631) 444-2209
Endepandan Vivan Defansè Donatè
Andre Flescher, PhD  
David Harris  

 

Dènye Mizajou
09/23/2022