Pwogram Transplantasyon nan Stony Brook Medsin aksepte asirans sa yo:

 • Medicare Pati A ak B - ak yon Medicare Siplemantè
 • HMO Medicare: Empire/Anthem Mediblue Advantage (PREFIX Y8E, Y7N, VOF, VOG, JWX), Agewell, Emblem VIP Medicare HMO, UnitedHealthcare Nursing Home Plan 1(PPO I-SNP), UnitedHealthcare Assisted Living Plan (PPO I-SNP)
 • Dwat Medicaid
 • HMO Medicaid: Health First, Fidelis, Emblem HIP/Health Care Partners (HCP), United Community Plan
 • Empire BlueCross BlueShield PPO (PAN plan Marketplace oswa Blue Distenksyon)
 • Excellus Health Plans
 • Fon Benefis Nasyonal 1199 lokal
 • Anblèm HIP/HCP/GHI/Essential Plan (NON anbri GHI Medicare)
 • Oxford (Libète oswa Libète)
 • United Healthcare PPO
 • Magnacare
 • Plan Komèsyal Aetna (Sant Ekselans)
 • OPTUM Sant Ekselans/Pwogram Aksè Transplantasyon
 • UMR
 • Sèlman Plan Esansyèl; Emblem Health, Empire NY Essential, HealthFirst
 • Sèlman Plan Marketplace; United Healthcare Compass, Anblèm Sante
 • Se sèlman Managed Medicare; Empire Mediblue, Anthem Advantage, Agewell, ak Emblem HIP VIP Medicare
 • Plan PPO Medicare Jere; Avèk benefis andeyò rezo a
 • VA Community Care Network

Asirans sa yo mande pou ankèt benefis: REMAK: Asirans ou ka pa kouvri transplantasyon ren, menm si Stony Brook Hospital pran plan asirans ou an.

 • CIGNA
 • Affinity Health Plans/Molina jere Medicaid
 • Kontwole Medicare
 • MetroPlus te jere Medicaid
 • Oxford Metro

Asirans sa yo ki endike anwo a yo aksepte pa Pwogram transplantasyon Stony Brook Medikaman an avèk out-of-rezo benefis sèlman. Si ou pa wè asirans ou ki endike anwo a, tanpri kontakte koòdonatè finansye nou an (631) 444-7406

Nan ka ke ou resevwa yon bòdwo pou vizit evalyasyon pre-transplantasyon ou an, tanpri kontakte Koòdonatè Finansye nou an nan nimewo ki anwo a.

Si ou gen Medicare, ou dwe gen yon plan siplemantè! Gade pi ba a pou plis detay:

 • Medicare kouvri sèlman 80 nan depans transplantasyon
 • Medicare Pati B kouvri sèlman 80 nan medikaman imunosuppressant yo. Ou pral responsab pou peye 20 nan tout depans yo
 • Nou pa kapab transplantasyon ou avèk pwoteksyon Medicare poukont ou. Ou dwe gen yon asirans segondè oswa yon plan siplemantè pou yo kapab transplante't. Depans transplantasyon ka trè chè san pwoteksyon apwopriye a.

Medicaid Kouvèti
Si ou gen pwoteksyon Medicaid ki peye pa sant dyaliz ou a, oswa prim asirans sante ou an ki kouvri pa Pwogram Asirans Premium Sante (HIPP), Yon fwa ou resevwa yon transplantasyon ren, peman yo ap vin responsablite ou. Sant transplantasyon an pa ka kouvri prim yo. Si se ka a, tanpri kontakte youn nan Travayè Sosyal nou yo. Si ou pa fin sèten si sa a aplike pou ou, tanpri kontakte sant dyaliz ou Travayè sosyal.

 

Dènye Mizajou
09/23/2022