Konprann Transplantasyon Rejè

Chak moun se yon "koleksyon yon sèl kalite" selil, tisi, ak ògàn. Chak moun eritye yon konbinezon inik nan jèn nan men paran li. Sistèm nan kò ki rekonèt pwòp selil yon moun nan soti nan lòt selil ak tisi yo rele sistèm iminitè a. Lè sistèm iminitè a jwenn selil "etranje" ak tisi nan kò a, li eseye detwi yo pou pwoteje kò a nan mal. Bakteri ak viris yo se egzanp òganis etranje ki sistèm iminitè a detwi. Sistèm iminitè a tou retire pwòp kò moun nan defòme, domaje, oswa chire-soti selil yo.

Lè yon moun resevwa yon transplantasyon ren, sistèm iminitè a wè li kòm etranje, epi li eseye rejte li pa pwodwi selil ak / oswa antikò ki anvayi ak domaj nan ren. Pou anpeche sistèm iminitè a soti nan domaj ren transplante'tèt la, ou pral pran medikaman imunosuppressive (anti-rejè). Li trè enpòtan pou pran medikaman ou chak jou, egzakteman jan preskri. Yon bès toudenkou nan fonksyon transplantasyon ren akòz aksidan ki te koze pa sistèm iminitè a ka rive nan malgre pran medikaman sa yo. Evènman sa yo, ki rele "rejè" oswa "epizòd rejè" ap diskite nan pwochen seksyon an.

Gen twa kalite rejè

 1. Hyperacute rejè trè ra jodi a paske li ka prèske toujou anpeche pa tisi matche kwa. Hyperacute rejeksyon ki te koze pa pre-fòme antikò ki dirije kont selil ren yo donatè. Li rive nan minit a èdtan nan transplantasyon ak konplètman detwi transplantasyon nan ren. Si li rive, yo ta dwe retire ren yo transplante imedyatman.
 2. Rejè egi ka rive nan nenpòt ki lè, men li pi komen nan yon semèn nan twa mwa apre transplantasyon operasyon. Kenz pousan oswa mwens nan pasyan ki resevwa yon transplantasyon ren donatè ki mouri yo pral gen yon Episode nan rejè egi. Lè yo trete bonè, li se revèsib nan pifò ka yo. Chans nan rejè diminye kòm ren an ap kontinye fonksyone byen.
 3. Rejè kwonik k ap pase sou tan ak se akòz sikatris nan ren transplante'tèt la. Li ka rive nan lane a ane apre transplantasyon ou. Li te panse ke kontwole san presyon, sik nan san, ak nivo kolestewòl ka ede anpeche rejè kwonik. Paske gen anjeneral yo pa gen okenn sentòm, li souvan dyagnostike pa chanjman nan tès laboratwa ou ak yon byopsi ren. Pou dat, pa gen okenn medikaman itilize yo ranvèse kalite sa a nan rejè. Fonksyon ren jeneralman dire pou mwa oswa menm ane apre yo fin dyagnostik la te fè. Si transplantasyon nan ren rejte, ou ka kapab resevwa yon lòt transplantasyon nan tan kap vini an. Pafwa yo ta dwe transplante ren yo chirurgie retire li. Anpil pasyan chwazi yon transplantasyon dezyèm, ki souvan fonksyone byen.

Siy ak sentòm rejè egi

Ou ka obsève yon sèl, plizyè, oswa tout bagay sa yo pandan yon Episode nan rejè egi:

 • Tandans oswa doulè sou transplantasyon nan ren
 • Yon santi bon achy
 • Anfle nan men ak pye yo
 • Yon tanperati ki wo
 • Yon pran pwa rapid
 • Yon ogmantasyon nan san presyon
 • Yon ogmantasyon nan kreyatinin san
 • Yon diminisyon nan pwodiksyon pipi

Sèl fason pou fè dyagnostike rejè egi se fè yon byopsi ren. Anba anestezi lokal yo, se yon ti fragman nan ren ou retire avèk yon zegwi ak egzamine anba yon mikwoskòp. Yon patolojis pral detèmine si rejè a prezan. Gen plizyè medikaman ki ka itilize pou ranvèse rejè egi, ki gen ladan estewoyid venn (Prednisone), antikò, ak lòt imunosuppressants.

       

<  Post Transplant Transplantasyon Pedyat >
Dènye Mizajou
09/28/2023