Enskri kòm yon donatè ògàn

RamosSi ou enterese vin tounen yon ògàn ògàn, ou dwe enskri nan Rejis Lavi New York Eta a. Ogmante don ògàn nan Eta New York enpòtan pou diminye fwa waitlist pou pasyan ki bezwen yon nouvo ren. Pifò Nouyòkè sipòte don ògàn; sepandan, se sèlman 28 nan eta a ki enskri kòm yon donatè ògàn. Envansyon donasyon ògàn vin pi plis ouvètman disponib nan piblik la akòz:

  • Nouvo sit entènèt itilizatè-zanmitay pou enskripsyon
  • Nouvo lwa ki pèmèt 16 ak 17 ane-fin vye granmoun yo vin yon donatè ògàn nan Eta New York

Si ou enterese vin yon faktè ki chanje lavi nan yon lavi Nouyòkè parèy, tanpri jwenn opsyon enskripsyon sou entènèt ki anba a:

Kesyon yo poze souvan sou donasyon ògàn:

 

Poukisa donasyon ògàn yo bezwen?

Gen kounye a yon mank ògàn ki disponib pou moun ki bezwen yon transplantasyon. Donatè Òganizatè yo ka bay moun yon chans pou yo viv lavi yo pou tout potansyèl yo.

Ki moun ki kalifye pou vin yon donatè?

Nan Eta New York, nenpòt moun ki gen plis pase laj 16 ka vin yon ògàn ògàn. Pre-egziste kondisyon medikal pa otomatikman règ soti yon moun ki soti nan yo te yon donatè. Yon pwofesyonèl medikal ap detèmine si ou kalifye nan moman lanmò ou.

Kisa k ap pase apre mwen enskri nan Rejis Lavi pou NYS Donate Life?

Enskri nan Rejis Lavi New York Eta a bay konsantman legal pou rekiperasyon ògàn ou yo pou transplantasyon oswa rechèch nan moman lanmò ou. Se enskripsyon ou kenbe konfidansyèl, epi ou ka wè sèlman pa:

  • Depatman Sante anplwaye
  • Federal òganize òganizasyon akizisyon ògàn
  • Eta New York ki gen lisans tisi ak bank je
  • Lòt òganizasyon ki te apwouve pa Komisyonè Eta New York

Aksè nan enfòmasyon rejis la se sèlman nan bi pou yo idantifye ou kòm yon ògàn ògàn potansyèl nan moman lanmò.

Aprè ou enskri nan Rejis Lavi pou Donate NYS, èske yo pral konpwomèt swen medikal mwen an?

Pa ditou! Nan swen sante, priyorite prensipal founisè a ap sove lavi pasyan an. Yo pral konsidere don ògàn sèlman apre yo fin fè tout efò pou sove lavi pasyan an.

Ki sa ki pral rive ògàn mwen yo?

Nan moman lanmò a, òganizasyon lokal òganizasyon an ap detèmine si ògàn donatè yo matche ak rejis la nan pasyan ap tann pou yon transplantasyon. Anpil faktè jwe yon wòl nan detèmine si donatè ògàn la se yon match pafè pou benefisyè a potansyèl.

Èske gen nenpòt depans nan byen oswa fanmi mwen pou bay ògàn mwen an?

Pa gen okenn frè nan tout pou yo te yon ògàn ògàn.

Èske gen toujou gen yon sèvis fineray ak louvri-casket gade apre yon transplantasyon?

Anjeneral, don ògàn pa gen enpak sou sèvis fineray yo.

Èske gen nenpòt opinyon relijye sou don ògàn?

Anpil relijyon sipòte e menm ankouraje don ògàn. Bay yon ògàn pou yon moun ki nan nesesite wè li kòm kado ki pi enpòtan yon moun ka ofri. Si ou gen kesyon sou sijè sa a, tanpri diskite sou yo ak lidè relijye ou.

 

Lòt Resous:

Dènye Mizajou
09/27/2023