Jeneral Kontakte Enfòmasyon

Pou fè aranjman yon randevou pre-grèf:
Rele: (631) 444-2209
Faks: (631) 444-6639

Pou fè aranjman yon Randevou pòs-transplantasyon:
Rele:  (631) 444-2209
Faks: (631) 444-6639

Pou Orè yon Randevou Donatè Vivan oswa pou plis enfòmasyon konsènan don vivan:
Rele: (631) 444-2209
Faks: (631) 444-6639

Biwo prensipal:
Rele: (631) 444-2209
Faks: (631) 444-3831

Kote yo ye
Esplikasyon

Stony Brook Medsin
Transplant ren nan Biwo administratif

Depatman Uroloji
101 Nicolls Road
Sante Syans Sant Nivo 19 Sal 040
Stony Brook, NY 11794-8192
Telefòn:(631) 444-2209
Faks: (631) 444-3831


Klike sou kat la pou jwenn direksyon sou telefòn mobil ou

Otowout Long Island (Route 495)

 • Kite Expressway a nan sòti 62
 • Pran Nicolls Road Nò (Route 97) pou kilomèt 9
 • Fè yon vire dwat nan la Stony Brook Medsin siyen
 • Fè yon bò gòch nan dezyèm limyè a
 • Park nan garaj pou Gare nan Lond

Nò Eta Parkway (East)

 • Pran Northern State Parkway nan fen a, ki vin Veteran Memorial Highway (Route 454)
 • Jwenn nan liy gòch men an epi pote l desann sou Route 347 (Nesconset Highway)
 • Vwayaje pou kilomèt 8.5 epi fè yon bò gòch sou Nicolls Road
 • Fè yon vire dwat nan la Stony Brook Medsin siyen
 • Fè yon bò gòch nan dezyèm limyè a
 • Park nan garaj pou Gare nan Lond

Stony Brook transplantasyon klinik ak atelye
Teknoloji Park
24 Rechèch Way - Suite 500
EAST SETAUKET, NY 11733
Telefòn: (631) 444-9209
Faks: (631) 444-6639
 


Klike sou kat la pou jwenn direksyon sou telefòn mobil ou

Otowout Long Island (Route 495)

 • Kite Expressway la nan sòti 62
 • Pran Nicolls Road Nò (Route 97) pou kilomèt 8 rive Nesconset Highway (Route 347)
 • Vire a dwat sou Nesconset Highway epi rete nan liy gòch la
 • Vire agòch nan Belle Meade Road
 • Kontinye dezyèm limyè trafik la, epi vire adwat sou rechèch Way
 • Rive nan rechèch Rechèch 24

Nò Eta Parkway (East)

 • Pran Northern State Parkway nan fen a, ki vin Veteran Memorial Highway (Route 454)
 • Jwenn nan liy gòch men an epi pote l desann sou Route 347 (Nesconset Highway)
 • Vwayaje apeprè kilomèt 10 epi vire bò gòch sou Belle Meade Road
 • Kontinye dezyèm limyè trafik la, epi vire adwat sou rechèch Way
 • Rive nan rechèch Rechèch 24
Dènye Mizajou
09/23/2022