Evalyasyon ak Pre-transplantasyon

Èske transplantasyon ren dwa pou mwen?

Transplantasyon ren se yon opsyon pou pasyan ki vle swa sispann oswa evite dyaliz ak ogmante bon jan kalite an jeneral nan lavi yo. Evalyasyon an pre-transplantasyon pral detèmine si ou se sante ase ak elijib yo sibi yon transplantasyon ren.

Darras Dawn Pasyan

 

Evalyasyon Atelye Pre-Transplant

Èske w se yon benefisyè grèf potansyèl? Nou envite ou pou rankontre ekip nou an, aprann plis sou transplantasyon, epi yo bezwen ou yo konplètman evalye atravè yon evalyasyon atelye pre-transplantasyon. Nou ankouraje w pou pote yon manm fanmi oswa yon zanmi ki pral yon patnè nan pwosesis transplantasyon an.

Evalyasyon atelye pre-transplantasyon pran plas nan 8: 30 AM sou swa Lendi, Madi, oswa Jedi. Atelye-a ap dire apeprè èdtan 4.5 epi li gen ladan:

 • Comprehensive edikasyon obligatwa sou pwosesis la transplantasyon
 • Konsilte avèk travayè sosyal, dyetetik, koòdonatè transplantasyon klinik, ak chirijyen transplantasyon
 • Istwa ak egzamen fizik ki fèt pa asistan transplantasyon doktè a oswa pratikan enfimyè
 • K ap viv edikasyon donatè
 • Tès depistaj jan sa nesesè
  • Tès san
  • Pwatrin x-ray
  • Mammogram
  • Pap fwete
  • Kolonoskopi
  • Evalyasyon kadyak ak vaskilè
  • Nenpòt lòt tès ki ka medikalman endike

Rezilta yo revize pa ekip transplantasyon miltidisiplinè nou an ki gen ladan tout espesyalizasyon nesesè yo, epi detèminasyon kalifikasyon pou transplantasyon se te fè sou yon baz endividyèl.

Apre fini nan atelye a:

 • Pasyan an ap resevwa yon lis konsiltasyon ak tès OBLIGATWA yo dwe fè anvan konsiderasyon pou lis
 • Yo pral bay pasyan an yon kontra pou konplete travayè a nan yon ankadreman tan espesifik (90 jou)

Objektif nou se lis pasyan nan jou 90 nan dat atelye yo.

Tanpri ranpli fòm sa a anvan evalyasyon an epi pote avèk ou nan randevou ou:

Waitlist transplantasyon ren la

Aprè ke yo te jije kalifye pou yon transplantasyon ren, ekip nou an pral ajoute ou nan lis nasyonal, rejyonal, ak lokal ap tann atravè Rezo Etazini pou Patnè Òganizasyon (UNOS). UNOS jere lis moun ki toupatou nan peyi Etazini ki bezwen yon transplantasyon ògàn. UNOS asire ògàn donatè ki mouri yo san patipri distribye bay kandida transplantasyon ki baze sou kalite san, kalite tisi, ijans medikal, tan ap tann, benefis espere, jewografi, ak lòt faktè medikal. Yon donatè ki mouri se yon moun ki te dakò bay don ògàn yo oswa manm fanmi yo te pran desizyon an bay ògàn yo pou yon transplantasyon. Moun sa yo ap fè tès pou asire ògàn yo an sante ase pou transplantasyon.

Konbyen tan se tan an rete tann pou yon transplantasyon ren?

Malerezman, donatè ki mouri yo se nan ekipman pou kout epi rete tann fwa pou yon ren refize sa. Selon Fondasyon Nasyonal Nasyonal la, ankadreman tan mwayèn pou tann lan ka 3-7 ane; sepandan, tan an rete tann varye ki baze sou ka endividyèl yo. Moun ki gen opsyon pou yo itilize yon donatè k ap viv ap tann siyifikativman mwens tan.

Faktè ki pral detèmine konbyen tan ou rete tann pou yon ren:

 • Dyaliz kòmanse dat se dat lis dat ou kalifye yon fwa ke ou mete sou lis la nan yon estati aktif
 • Pou pasyan pre-dyaliz, lis lis datant ou kalifye se dat ou te mete sou lis la ak yon GFR ki kalifye (pousantaj nan fonksyon ren)
 • Kalite san (gade tablo anba a)
 • Pwa / kò Mass Index (BMI)
 • Lòt faktè medikal ka afekte fwa rete tann moun
Kalite san konpatib
Kalite San Donatè a Kalite san moun k ap resevwa a Mwayèn Tan ap tann nan SBUH
O O 3 4-ane
A oswa O A 1 2-ane
B oswa O B 5 7-ane
A, B, AB, oswa O AB 1 2-ane

Kouman pou mwen konnen sitiyasyon mwen sou lis datant la?

Sant transplantasyon ou a ap enfòme w de estati ou sou lis datant lan ak nenpòt chanjman nan estati ou pandan y ap nan lis la.

Pasyan Responsablite sou Waitlist la

 • Yon fwa yon pasyan ki aktif sou lis datant lan, li enpòtan ke san an voye nan sant transplantasyon an chak mwa pou rezon crossmatching
 • Kenbe nou notifye de nenpòt ki chanjman nan kouvèti asirans ou an
 • Kenbe nou avize w sou nenpòt ki chanjman nan nimewo telefòn kontak ou oswa adrès ou
 • Kenbe nou enfòme sou nenpòt ki entène lopital oswa chanjman nan estati medikal
 • Kenbe tout tès medikal ou jiska dat

Tanzantan, ou pral bezwen fè tès ajou yo nan lòd yo kenbe estati ou sou lis datant la.

Lè yon ren konpatib vin disponib

Lè yon ren vin disponib, ekip Stony Brook Transplant kid lan pral kontakte ou. Ou dwe kapab reponn byen vit epi prepare w nan nenpòt ki lè pandan w ap aktif sou lis datant lan. Asire ou ke ou diskite pwosedi yo ak ekip Stony Brook la pou ou byen prepare.

Men kèk konsèy sou rete prepare pou apèl la:

 • Li ka rive NENPÒT KI tan, jou oswa lannwit, fen semèn, jou ferye, elatriye.
 • Kenbe telefòn selilè ou avèk ou nan tout tan, asire w ke yo te akize, epi toujou reponn li menm si ou pa konnen nimewo a
 • Fè yon plan nan plas pou transpò pou ale ak nan lopital la

Ki sa ou bezwen fè yon fwa ou jwenn apèl la:

 • Pote yon kopi kat asirans ou ak lis medikaman ou
 • Rive nan lopital la nan tan ki nonmen anjeneral nan 1-2 èdtan nan apèl la)

Èske mwen ka refize yon òf ren?

Wi. Ou gen dwa refize yon transplantasyon ren.

Èske mwen ka site nan plis pase yon sant transplantasyon?

Wi. Miltip lis (yo te sou plis pase yon lis nan yon tan) pèmèt. Sepandan, ou ka sèlman nan lis nan yon sant transplantasyon nan tout eta New York. Lis miltip kapab diminye tan sou lis datant la. 

Lòt Resous:

Transfere Tan

Si ou vle transfere tan rete tann ou nan yon lòt transplantasyon sant nan Stony Brook, ou dwe mete demann lan alekri. Nou pral kontan kòmanse transfè a nan tan rete tann ou.

Lòt Resous:

 

Pou randevou yon randevou pre-transplantasyon
Rele: (631) 444 1656-
Faks: (631) 444-6639

Lòt Resous:

       

< Fonksyon ren Transplantasyon Operasyon>
Dènye Mizajou
09/27/2023