Stony Brook Medicine Top Doktè 2023

Castle Connolly

 

Yon total de 87 Stony Brook Medsin doktè yo te nonmen "Top Doktè" sou Castle Connolly Top Doctors 2023 lis. Lis la gen ladan doktè ki soti nan Stony Brook University Hospital, Stony Brook Children's Hospital, Stony Brook Southampton Lopital ak Stony Brook nan lès lopital Long Island, atravè 41 espesyalite diferan. Lis "Meyè Doktè" yo reprezante pi gwo 7% doktè nan peyi Etazini, ak pi gwo 7% doktè zòn New York.

"Fè doktè nou yo rekonèt kòm 'Top Doktè' pa Castle Connolly se yon temwayaj devouman enkondisyonèl ak ekspètiz eksepsyonèl nan doktè nou yo nan Stony Brook Medicine," te di Hal Paz, MD, MS, Vis Prezidan Egzekitif pou Syans Sante, Stony Brook University. , ak Ofisye Egzekitif anchèf, Stony Brook University Medicine. "Rekonesans sa a mete aksan sou non sèlman ekselans endividyèl yo, men tou fòs kolektif ak divèsite espesyalite nan sistèm swen sante nou an kote doktè nou yo angaje chak jou pou bay bon jan kalite swen ki fè yon enpak siyifikatif sou lavi pasyan nou yo."

Lis "Top Doktè" anyèl pou zòn Metro New York la baze sou sondaj ki te revize parèg yo Castle Connolly Medical Ltd., yon konpayi rechèch ak enfòmasyon ki baze nan New York. Chak ane, Castle Connolly fè sondaj sou plizyè dizèn milye doktè k ap pratike atravè peyi Etazini an pou asire lis li a reflete dènye bon jan kalite swen sou nivo nasyonal ak rejyonal. Konpayi an evalye plizyè kritè lè w ap chwazi Top Doktè, tankou kalifikasyon pwofesyonèl, edikasyon, randevou lopital ak fakilte, lidèchip rechèch, repitasyon pwofesyonèl ak istwa disiplinè. Atravè pwosesis rechèch Castle Connolly a, se sèlman 65,000 doktè ki sètifye nan konsèy administrasyon an sou 950,000 doktè pratike ki sètifye nan Konsèy administrasyon Ozetazini yo te akòde estati Top Doctor.

Castle Connolly "Top Doktè yo" 

Dènye Mizajou
06/24/2022