Castle Connolly 2024 Fanm eksepsyonèl nan Medsin

Fanm eksepsyonèl

Pou plis pase 30 ane, pasyan yo te tounen vin jwenn Castle Connolly kòm sous ofisyèl Top Doctors pou jwenn bon jan kalite swen ki fè konfyans. Misyon yo se ede moun jwenn pi bon swen sante a lè yo konekte pasyan yo ak premye founisè swen sante yo.

12 Mas, Castle Connolly te anonse lis Fanm Eksepsyonèl nan Medsin 2024 li yo. Lis sa a rekonèt Meyè Doktè fi atravè peyi Etazini ki te demontre lidèchip eksepsyonèl, ekspètiz ak devouman nan domèn respektif yo. Gen plis pase 8,300 doktè ki reprezante, atravè 77 espesyalite diferan ak tout 50 eta yo.

Lis Fanm Eksepsyonèl nan Medsin yo konpile atravè yon pwosesis seleksyon solid ki gen ladan nominasyon kanmarad, rechèch vaste, ak evalyasyon ekip rechèch Castle Connolly la. Anplis de sa yo satisfè kondisyon yo pou yo chwazi kòm yon Castle Connolly Top Doctor, doktè sa yo gen kalifikasyon adisyonèl tou, tankou rechèch ak kontribisyon akademik, travay volontè nan swen sante, fòmasyon nan enstitisyon siperyè, ak inovasyon nan domèn espesyalite yo.

Felisitasyon pou doktè nou yo paske yo te rekonèt kòm fanm eksepsyonèl Castle Connolly 2024 nan Medsin:

 

 

Christy A Beneri, FÈ

Maladi Enfektye Pedyat

Lauri Budnick, MD

Urogynecology/Fi Medsin Pelvik & Operasyon Rekonstriksyon

Gabrielle Carlson, MD

Sikyatri Timoun ak Adolesan

Anupama Chawla, MD

Pedyat gastroenteroloji

Julie Cherian, MD

Pedyat rimatoloji

Allison Eliscu, MD

Medsin Adolesan

Kathleen Finzel, MD

Radyoloji Dyagnostik

Marie Gelato, MD/PhD

Andokrinoloji, Dyabèt & Metabolis

Elaine Gould, MD

Radyoloji Dyagnostik

Sandra Iannotti, MD

Operasyon òtopedik

Tara L Kaufmann, MD

Dermatology

Catherine Kier, MD

Pedyat Pulmonology

Allison McLarty, MD

Operasyon Thoracic & Kadyak

Sharon Nachman, MD

Maladi Enfektye Pedyat

Susan Schuval, MD

Alèji ak Imunoloji Pedyat

Xiaolei Zhu, MD/PhD

Medsin Entèn

 
 
Dènye Mizajou
06/24/2022