Kesyon moun poze souvan sou Kominote ak pwomosyon Kominote

kominote pou ranmase lajan kominote

K: Èske Stony Brook Medicine ka kreye yon don ak paj anrejistreman sou sit entènèt li pou evènman mwen oswa pwomosyon?
A: Volim ak divèsite nan evènman kominote patenarya ak pwomosyon anpeche Stony Brook Medsin fè maketing oswa jere rezèvasyon nan envite pou evènman patnè kominote oswa pwomosyon. Aktivite sa yo dwe planifye ak jere sèlman pa founisè patnè kominote a.

K: Èske Stony Brook Medicine ede nou nan kreye materyèl maketing ak kominikasyon pou evènman mwen oswa pwomosyon?
A: Stony Brook Medsin pa sipòte kreyasyon, enprime, distribisyon elektwonik oswa lòt aspè nan maketing oswa kominikasyon pou nenpòt founisè patnè kominote a. 

K: Èske Stony Brook Medicine ede nou nan idantifye espòtif potansyèl oswa patisipan pou evènman twazyèm pati nou oswa pwomosyon?
Yon: Stony Brook Medsin pa ka sous patwone pou evènman patnè kominote ranmase lajan oswa pwomosyon. Tout kontak, maketing ak piblisite yo responsablite nan evènman an oswa òganizatè pwomosyon.

K: Èske Stony Brook Medikaman gen avni andedan oswa deyò ki disponib pou nou kenbe evènman nou an?
A: Konfòme ak règleman entèn yo nan Stony Brook, patenè patnè kominotè yo pa ka pran plas sou okenn nan pwopriyete campus nou an.

K: Èske Stony Brook Medsin kouvri depans yo nan evènman nou an?
Yon: Stony Brook Medsin pa ka responsab pou depans sa yo nan evènman patnè kominote oswa pwomosyon. Patnè kominote a ka peye pou depans evènman yo nan revni ki vini nan evènman an oswa pwomosyon depi yo satisfè kritè ki endike nan direktiv pou ranmase lajan ki anwo yo. Tanpri sonje ke don te fè dirèkteman nan Stony Brook pa kapab Pita dwe transfere nan òganizatè patnè kominote a pou depanse depans yo.

K: Mwen ta renmen bay yon pousantaj nan lavant soti nan yon atik nan boutik mwen an, epi yo ofri ou opòtinite pou yo kenbe yon evènman nan boutik mwen ankouraje sa a.
Yon: Tanpri swiv pwosesis aplikasyon ki endike anwo a pou resevwa apwobasyon pou pwen vant ou pwomosyon. Yon garanti minimòm de $ 500 oblije pou nenpòt ki pwomosyon maketing ki gen rapò ak kòz. Tanpri kontakte nou nan communityevents@stonybrookmedicine.edu pou plis enfòmasyon.

K: Stony Brook Medsin ak anpil lekòl li yo ak inite sanble yo itilize non diferan nan diferan kote. Ki non ki kòrèk pou itilize nan kominikasyon mwen sou evènman nou an?
R: Tanpri gade pi ba a pou lis non òganizasyonèl kòrèk la jan yo ta dwe parèt tou de premye fwa yo mansyone nan materyèl ou yo ak Lè sa a nan mansyone ki vin apre.

Premye referans tèks:

Stony Brook Medsin
Stony Brook University Hospital
Stony Brook Southampton Lopital
Stony Brook Children's Hospital 

Stony Brook Heart Enstiti
Stony Brook Kansè Sant
Stony Brook Neurosciences Enstiti
Stony Brook Trauma Sant lan 

Renesans Lekòl Medsin nan Stony Brook University
Stony Brook Lekòl nan Medsin Dantè
Stony Brook nan Enfimyè
Stony Brook Lekòl nan byennèt sosyal
Stony Brook School of Health Professions

 

Dezyèm ak referans ki vin apre yo:

Stony Brook Medsin
Stony Brook University Hospital
Stony Brook Southampton Lopital
Stony Brook Timoun yo

Stony Brook Heart Enstiti
Stony Brook Kansè Sant
Stony Brook Neurosciences Enstiti
Stony Brook Trauma Sant lan 

Renesans Lekòl Medsin nan Stony Brook University
Stony Brook Lekòl nan Medsin Dantè
Stony Brook nan Enfimyè
Stony Brook Lekòl nan byennèt sosyal
Stony Brook School of Health Professions

Itil entènèt lyen: https://www.stonybrookmedicine.edu/aboutus

Dènye Mizajou
01/26/2024