Règleman, Kritè ak Gid pou Kominote ak pwomosyon Kominote

Imaj Ranmasaj Kominote

Ki sa ki konstitye kominote kreye patenarya oswa pwomosyon?
Ranmase lajan oswa pwomosyon patnè kominotè yo se evènman, pwogram pwen lavant oswa lòt aktivite ki vize benefisye Stony Brook Medicine men yo òganize pa yon manm kominote a, konpayi oswa òganizasyon deyò Stony Brook University.

Ki jan yon patnè kominote ka jwenn pèmisyon pou ranmase lajan oswa ankouraje sou non Stony Brook Medsin?
Li absoliman esansyèl pou moun, kòporasyon oswa òganizasyon 501(c)(3) jwenn pèmisyon ekri nan men Stony Brook Medicine anvan yo planifye oswa pibliye nenpòt evènman patnè kominotè ke yo pral ankouraje kòm benefisye Stony Brook Medicine. Pou asire entegrite aktivite afilye nou yo, tanpri sonje itilizasyon nenpòt Stony Brook University, University Hospital, Cancer Center, Children's Hospital oswa lòt logo ki gen rapò san konsantman yo pral konsidere kòm san otorizasyon.

Ki pwosesis pou jwenn apwobasyon pou òganize yon aktivite pou ranmase lajan oswa pwomosyon kominote a?
Aplikan yo dwe ranpli yon Kominote patnè ranmase lajan ak Pwomosyon Fòm Aplikasyon epi soumèt pou apwobasyon nan omwen de mwa avan dat evènman an te planifye.

Ki kondisyon pou apwobasyon Stony Brook Medikaman yon fiti fon oswa pwomosyon kominote a?
Evènman patnè kominotè yo ta dwe konsistan avèk misyon, valè ak mak nan Stony Brook Medsin. Pou ankouraje konsistans sa yo, nou rezève nou dwa pou: 

 • Refize patisipasyon ak / oswa refize itilize non nou an pou nenpòt ki evènman ki pa satisfè apwobasyon eksprime nou.
 • Mete sipò nan nenpòt evènman patnè kominote ki pa respekte règleman, kritè ak direktiv ki tabli nan akò sa a, san okenn responsablite oswa obligasyon.
 • Desine yon pwopozisyon pou ranmase lajan ekstèn si pwopozisyon an konkou ak priyorite klinik, rechèch oswa kominote Stony Brook Medicine.

Ki sa ki kritè pou apwobasyon yon fundraiser patnè oswa pwomosyon kominote a?
Stony Brook Medsin ap apwouve yon aktivite pou ranmase yon twazyèm pati epi siyen akò a ak founisè twazyèm pati ki baze sou konfòmite avèk bagay sa yo:

 1. Konsistans nan evènman an patnè kominote a ak Misyon Stony Brook Medsin, valè ak mak 
 2. Atant rezonab ke evènman an twazyèm pati pral jenere revni nèt
 3. Pozisyon pozitif maketing / relasyon piblik ki konsistan avèk mak Stony Brook Medicine

 

Yo nan lòd yo akomode sipòtè yo angaje ak Stony Brook Medsin lan, ak konfòme yo avèk règleman federal ak règleman leta yo, gen limit ki nesesè nan kalite patisipasyon ak sipò Stony Brook ka bay òganizatè patnè kominote yo. Men kèk egzanp sou kalite sipò ki Stony Brook Medsin pa kapab bay lajan pou ranmasaj nan kominote a oswa pwomosyon:

 

 • Bay anplwaye oswa sipò volontè pou evènman ou oswa pwomosyon
 • Bay nimewo eksepsyon taks sou Stony Brook la pou fè nenpòt acha
 • Bay finansman oswa ranbousman pou nenpòt ki depans ki fèt
 • Bay asirans oswa kouvèti asirans
 • Bay lis adrès ak / oswa voye yon imèl bay donatè, doktè, anplwaye oswa fournisseurs
 • Pèmèt itilize nan nenpòt logo Stony Brook (yo) sou evènman ou oswa materyèl pwomosyon
 • Kreye materyèl maketing pou ankouraje evènman pou ranmase lajan oswa pwomosyon
 • Bay Stony Brook Medsin papye oswa bagay ki bay kado Stony Brook Medsin yo
 • Garanti prezans nan pasyan, doktè oswa anplwaye nan evènman an oswa pwomosyon
 • Mande pou patwonaj, don lajan kach oswa don donasyon
 • Siyen vandè kontra yo