Aplike pou Apwobasyon pou gen yon Kominote oswa pwomosyon pou Benefis Stony Brook Medsin

 1. Stony Brook Medsin dwe apwouve chak evènman twazyèm pati oswa aplikasyon pwomosyon anvan nenpòt piblisite pran plas. Soumèt aplikasyon konplè ou lè l sèvi avèk "Aplike sou entènèt”Lyen sou paj sa a. Aplikasyon yo pral revize epi yo pral bay yon repons alekri nan 14 jou apre yo resevwa. Tanpri sonje nou ka mande plis enfòmasyon anvan yo apwouve yon evènman planifye.
 2. Pou konfòme ak gid Inivèsite a, Stony Brook dwe apwouve - alekri - nenpòt itilizasyon non li (oswa non nenpòt inite nan antrepriz Inivèsite ak medsin).
 3. Sou tout materyèl maketing ak pwomosyonèl, yo dwe idantifye Stony Brook Medsin ak / oswa yon pwogram Stony Brook Medsin espesifik kòm benefisyè nan evènman an, pa tankou la patwone nan evènman an. Egzanp: òganizatè yo ta dwe pa karakterize yon evènman kòm "Stony Brook Medsin Kominote Walkathon la." Olye de sa, li ta dwe ankouraje kòm yon "Walkathon kominotè pou benefisye Stony Brook Medsin" oswa "Walkathon kominotè pou benefisye Stony Brook Children's Hospital." Règleman sa a aplike a tout kopi envitasyon kòm byen ke piblisite ak aktivite pou chanje klas.
 4. Stony Brook Medsin ta dwe apwouve - anvan enprime oswa distribye - tout kontni envitasyon, piblisite, oswa lòt aktivite ki gen rapò ak evènman an. Materyèl soumèt yo pral revize epi yo pral bay yon repons alekri nan 14 jou apre yo resevwa.
 5. Evènman yo dwe konfòme yo avèk tout lwa federal, eta ak lokal ki gouvène charite pou ranmase lajan, rapò kado ak evènman espesyal. Organizersganizatè evènman twazyèm pati yo ta dwe kapab:
  • Bay yon dosye de revni ak depans ak kopi tout resi
  • Bay rapò estati peryodik sou yon baz dakò
  • Bay avètisman rezonab pou nenpòt anile twazyèm pati anile
  • Fè responsab pou nenpòt pèt finansye oswa kont kouran
 6. Stony Brook Medsin pa ka asime responsablite finansye oswa lòt pou pwomosyon ak / oswa staging nan evènman pou ranmase lajan pa nenpòt ki òganizasyon twazyèm-pati oswa moun. Organizationganizasyon / endividyèl patwone a pa dwe antrene okenn obligasyon finansye oswa lòt obligasyon sou non Stony Brook Medicine oswa Stony Brook University.
 7. Stony Brook Medsin pa ka responsab nan nenpòt fason pou aksidan ak / oswa sitiyasyon ki rive nan aktivite twazyèm pati pou ranmase lajan oswa pwomosyon.
 8. Si Stony Brook Medsin pa pral resevwa tout lajan yo nèt nan evènman an oswa pwomosyon, tanpri asire w ke ou fè sa klè sou fòm aplikasyon w lan. Pousantaj espesifik nan montan ki pral benefisye Stony Brook Medsin yo ta dwe endike aklè sou tout piblisite, pwomosyon ak enprime kolateral pou patisipan evènman yo konprann kijan kontribisyon yo pral resevwa lajan. Nan ka pwomosyon pwen vant, machann lan oswa sipòtè dwe garanti yon don minimòm $ 500 pou Stony Brook. Tanpri sonje ke Stony Brook Medsin rezève dwa a refize yon evènman twazyèm pati oswa pwomosyon nan ka kote pwodwi oswa sèvis yo pa konpatib ak misyon enstitisyonèl nou an, mak oswa modèl biznis.
 9. Organizersganizatè twazyèm pati yo ta dwe soumèt yon sèl chèk total montan evènman nèt la, ki dwe peyab bay Stony Brook Foundation nan trant (30) jou apre evènman an. Anba okenn sikonstans yon moun oswa yon òganizasyon pa ta dwe kenbe okenn pòsyon nan montan nèt yo kòm pwofi oswa konpansasyon pou òganize evènman an. Direktiv Better Business Bureau (BBB) ​​sijere ke evènman charitab yo pa ta dwe antrene depans ki depase 35% revni ki te pwodwi pa evènman an. Kenbe nan tèt ou ke gen eksepsyon, volontè yo ta dwe bidjè satisfè estanda a BBB.  Pou yon egzanp yon bidjè evènman tipik, tanpri al gade fòm sa a. Nou konfòme avèk Dwa Donatè Dwa devlope pa AFP, AHP ak CASE.
 10. Sikonstans ak règleman yo ka chanje de ane a ane. Patwone moun oswa òganizasyon yo dwe chèche apwobasyon nan men Stony Brook Medicine pou repete nenpòt evènman patikilye nan chak ane kap vini yo. Apwobasyon nan yon sèl evènman pa vle di oswa garanti apwobasyon nan lavni.
 11.  Stony Brook Medsin pa ka bay òganizatè twazyèm pati avèk lis envitasyon ni nou ka garanti sipò pou chanje klas nan chanèl kominikasyon enstitisyonèl jere pa Stony Brook Medicine oswa Stony Brook University.
 12. Kòm yon kesyon de règleman Inivèsite, òganizatè twazyèm pati yo pa ka itilize Stony Brook University oswa kanpis Stony Brook Medsin pou òganize evènman yo.
 13. Yon fwa ke yon evènman twazyèm-pati oswa pwomosyon apwouve, Stony Brook Medsin rezève dwa pou yo montre nenpòt foto oswa quotes soti nan moun k ap patisipe nan evènman te di.
 14. Stony Brook University ap bay rekonesans alekri pou rezon taks bay donatè ki fè chèk dirèkteman peyab nan Fondasyon Stony Brook. Direktiv IRS anpeche Stony Brook bay resi taks pou kado yo fè bay antite twazyèm pati yo. Organizersganizatè twazyèm pati yo responsab pou asire chak donatè konprann ke resi taks yo ka bay sèlman pou yon kontribisyon kareman nan Stony Brook Medsin. Anplis de sa, kado yo te fè dirèkteman nan Stony Brook University pa ka pita transfere nan yon òganizatè twazyèm pati konpanse depans evènman an