Benefis

Stony Brook ofri yon pwogram benefis konplè pou ede ou pran swen tèt ou ak fanmi ou, tankou: 

  • Asirans Sante
  • Peye pou Vakans, Jou Konje ak Malad
  • Depans fleksib
  • Asirans lavi
  • Benefis Edikasyon Anplwaye

Santeur U

Island Federal Kredi Inyon
Pou plis pase ane 50, Island Federal Credit Union ofri manm li yo yon gwo etalaj de pwodwi finansye ak sèvis ki gen to ak frè ki nan mitan pi abòdab la alantou. Manm gen aksè a yon meni konplè sou prè ak depo pwodwi, ki gen ladan kont kouran, kont sètifika, IRA, ak oto, ipotèk ak prè lakay ou.

Pou pran retrèt
Plan Konpansasyon Konpansasyon Eta New York la se yon plan retrèt 457 (b) ki te kreye pou anplwaye Eta New York, ak anplwaye ajans k ap patisipe yo.

Inivèsite Eta New York (SUNY) bay anplwaye yo opòtinite pou sove pou pran retrèt yo nan Plan Savings Volontè Volontè. Patisipasyon nan Plan Savings Volontè Volontè a se yon bon fason pou konstwi ekonomi pou pran retrèt epi redui taks aktyèl yo.

Pwogram Savings kolèj New York
Pwogram sa a pèmèt anplwaye yo envesti nan $ 25 a $ 5,000 chak ane pou depans edikasyon ki kalifye nan nenpòt kolèj akredite nan Etazini epi dedwi kantite lajan ak salè pou taks sou revni Eta New York. 

Pè SUNY
Pwogram rabè pou anplwaye Eta New York yo ofri yon varyete rabè sou pwodwi ak sèvis mak-non.

Dènye Mizajou
01/20/2023