JWENN: Yon karyè ki konte

Imaj Fwa Travay

Join nou epi tande sou travay ki bay tou de opòtinite pou kwasans ak kapasite pou fè yon diferans nan lavi lòt moun.

Mèkredi, jiyè NAN

Stony Brook Eastern Long Island Hospital Fwa Travay

KOTE: 
Stony Brook nan lès lopital Long Island
201 Manor plas
Greenport, NY 11944

TAN: 11am 3pm

  • Registered Nurse
  • Asistan Enfimyè yo
  • Pasyan Swen Teknisyen
  • Travay sosyal
  • Sèvis anviwònman

Gade yon lis konplè ouvèti yo isit la:

Sa a se yon evènman mache, pa gen randevou nesesè.

Nou pral aksepte enskripsyon jiska inèdtan anvan evènman an pwograme pou fini, men nou ka pa kapab akomode entèvyou apre tan sa a akòz tan ap tann pou kandida yo.

** Akòz volim kandida yo, pafwa nou gen yon tan datant ki pi long pase sa vle. Nou vle eskize davans, epi pèmèt ou planifye kòmsadwa.

Jwenn yon Jumpstart

Ou ka pran kèk etap avanse pa aplike sou entènèt anvan Fwa Travay la kounye a.

Pote rezime w la

Kit ou aplike sou entènèt anvan evènman an oswa ou pa, tanpri pote yon kopi enprime nan rezime w avèk ou nan Fwa Travay la.

Poukisa manm anplwaye nou yo renmen travay isit la?

Tande li nan men yo> 

Pou akomodasyon ki gen rapò ak aksè, tanpri rele (631) 444-4000. Stony Brook University/SUNY se yon aksyon afimatif, edikatè egalite opòtinite ak anplwayè. 23051422H

Stony Brook University Hospital, ki konsistan avèk valè debaz pataje nou yo ak entansyon nou pou reyalize ekselans, rete dedye a sipòte kominote ki pi an sante ak pi fleksib, tou de lokalman ak globalman.

Dènye Mizajou
11/23/2022