Enfimyè

Anplwaye retrèt nou yo ki gen plis pase enfimyè 1,600 yo entegral nan livrezon siksè bon jan kalite swen pou lasante. Trè kalifye ak konpasyon, yo pratike nan yon anviwònman kolaborasyon nan yon ekip entèdisiplinè fò epi sèvi kòm lidè nan angajman nou yo nan swen pou pasyan ak fanmi santre.

Enfimyè nan Stony Brook gen opòtinite pou fè nan yon varyete de espesyalite tankou: medikaman, sèvis peri-operasyonèl ak chirijikal, swen entansif, sèvis kadyak, nkoloji (ki gen ladan transplantasyon mare zo ak sèvis anbilatwa), pediatrics, pedyatrik ak neonatal swen entansif, sikyatri, travay ak livrezon, ak operasyon anbilatwa.  

Enfimyè nou yo jwe yon wòl santral nan fournir ak kenbe bon jan kalite swen pasyan. Divizyon an nan Enfimyè se angaje nan ankouraje, fè pwomosyon ak asire edikasyon nan pwofesyonèl retrèt. Divizyon enfimyè a tou espere ke enfimyè yo pral itilize rechèch ki baze sou evalyasyon pou amelyore ak elaji konesans nan klinik ak enkòpore pi bon pratik pou rezilta yo pi byen posib pou pasyan nou yo. 

Atravè patenarya kontinyèl avèk ekip entèdisiplinè, enfimyè nou yo toujou ap fè efò pou satisfè bezwen konplèks fizik, sikososyal ak edikasyon nan pasyan yo ak fanmi yo konfye swen nou an. Yo toujou konsantre sou retounen pasyan nan eta pi bon yo nan byennèt.

Devlopman pwofesyonèl ak aprantisaj kontinyèl yo se priyorite pou anplwaye retrèt nou yo epi gen ladan yo jounal gran retrèt, kou revizyon sètifikasyon, konferans lopital ki patwone, pwojè kolaborasyon ak Stony Brook University nan enfimyè ak anpil pwojè rechèch enfimye aktif. Planifikasyon fleksib ak sipò finansye pou kontinyasyon edikasyon fòmèl yo disponib pou sipòte anplwaye retrèt.

Pou fè rechèch pou pozisyon retrèt nan Stony Brook, klike isit la.


Ekspozisyon Enfimyè

Stony Brook Medicine Talent Acquisition te òganize kèk nan pi bon ak pi briyan gradye enfimyè ki pral vin nan tout rejyon an nan dènye Ekspozisyon Inite Enfimyè nou an: Pathways to Care. Evènman eksklizif sa a, ki te fèt nan Stony Brook Hilton Garden Inn nan Mèkredi 17 janvye, te pèmèt elèv enfimyè yo jwenn yon sans vre sou sa sa vle di yo dwe yon enfimyè nan Stony Brook.

LI istwa a
Dènye Mizajou
01/20/2023