Pedyat Operasyon

Ekip Operasyon Ped 2023
Ekip Operasyon Pedyat nou an (de goch a dwat) Dr Kristen Calabro, NP Michelle CEO, Chèf Divizyon Dr Kenneth Gow, Dr Helen Hsieh ak Dr Richard Scriven.

Stony Brook Timoun yo bay yon seri konplè nan nivo ki pi wo nan swen chirijikal pou timoun yo. Chirijyen espesyalite ki resevwa fòmasyon pedyatrik nou yo bay sèvis chirijikal jeneral ak espesyalize nan ti bebe nan matris, tibebe, timoun, ak adolesan ki gen yon pakèt kondisyon konjenital ak akeri. Soti nan swen prenatal ak fetis, nan timè konplike pedyatrik ak sipò pou sove lavi kritik, chirijyen nou yo sètifye nan operasyon pedyatrik ak satisfè nòm yo solid nan degre ki pi wo nan Komisyon Konsèy la Ameriken nan Operasyon.

 

Vle aprann plis?

Pou plis enfòmasyon oswa pou pran randevou pou yon konsiltasyon, rele (631) 444-2045

Sant Swen chirijikal
37 Rechèch Way
EAST SETAUKET, NY 11733

kat jeyografik / direksyon


Ekip kalifye nou an fè tou de pwosedi konvansyonèl ak minim pwogrese lè l sèvi avèk dènye teknoloji a. Avèk yon apwòch minim pwogrese, pasyan nou yo fè eksperyans mak ki pi piti, doulè redwi, ak pi vit fwa rekiperasyon an. Pi bon nan tout, rete lopital yo jeneralman pi kout ak timoun retounen nan fanmi, zanmi ak aktivite pi bonè.  

Nou kowòdone Pedyatri Chòk Sèvis, ki wè dè santèn de admisyon chak ane. Epi pou ede kenbe timoun yo an sekirite epi soti nan sal ijans lan, nou pran pati nan efò espesyal Stony Brook pou edike kominote a sou prevansyon aksidan.  

Nan Stony Brook Children's, objektif nou se fè pitit ou santi li alèz epi pran swen l pandan entène lopital la. Nou Pwogram Lavi Timoun konsantre sou ede minimize estrès ke pasyan pedyatrik ak fanmi yo ka fè eksperyans lè yo fè fas ak maladi, pwosedi medikal ak anviwònman abitye. Pre-chirijikal Tours yo disponib bay pasyan ki pwograme pou operasyon yon chans yo wè ak konnen ki sa yo atann.

Pou plis enfòmasyon ak konsèy sou kòman yo pi byen prepare pou operasyon pedyatrik klike isit la oswa rele Sèvis lavi timoun at (631) 638-2871 pou planifye yon toune. Si pitit ou a gen otis, ou ka li tou "Timoun Otis ak Operasyon, Fason inovatif pou simonte yon sitiyasyon ki bay estrès."


Doktè  

Kenneth W. Gow, MD
Chèf, Divizyon Operasyon Pedyatrik

 

Kristen Calabro, MD, MBS

 

Helen Hsieh, MD, PhD

 

Richard J. Scriven, MD

 
Enfimyè doktè  

Michelle L. Direktè Jeneral, RN, MSN, CPNP

 


Dènye ak pi gran nan avansman medikal pou timoun yo kounye a nan Stony Brook Timoun yo. Nouvo etablisman nou an ofri yon richès nan ekipman nan yon anviwònman pou timoun. Tout chanm pasyan yo nan Stony Brook Children yo se chanm pasyan sèl, ki fè li lopital timoun yo sèlman nan Long Island yo ofri tout chanm prive. Chak chanm deziyen espas pou pasyan yo, moun kap bay swen yo, ak manm fanmi yo. Etablisman an gen tou chanm timoun ak jèn timoun separe, zòn komen ki gen ladan yon jaden deyò, ak yon sal klas sou plas ak fil pou elèv yo ka kenbe moute ak devwa lekòl yo.

Timoun SB yo

 


Maladi Komen yo

Timè malfezan ak Benen

Apendis

Timè Benen 

Èrni

Mas tisi mou

Tèstikul demen

Mas Tete

Deformation miray pwatrin (pectus excavatum ak carinatum)

Mas ovè

Mas nan kou yo (limfadenopati ak sak kannal filyal)

Splisik spor

Chif Siplemantè

Epatoblastoma

Lang mare

Neuroblastoma

Granulom ombilik 

Teratom

Pilonidal spor 

Sarkom

Gallstones

Wilms timè

Maladi enflamatwa entesten (maladi Crohn ak kolit woz)

domaj nesans 
Malfòmasyon vaskilè (emanyòm yo) Mas poumon
Achalasia Gastroschiz
Maladi gastwoosofaj Atèn èzofaj
  Attrèn entestinal
  Hirschsprung maladi
  Malformasyon anorèktal
  Choledochal yo
  Atri bilyal

 

 

Dènye Mizajou
01/30/2023