Byenveni nan Prezidan an

Byenveni nan Depatman Operasyon nan Stony Brook Medsin

Tass 2021

Kòm yon eleman esansyèl nan pi gwo Inivèsite Sant Medikal la nan Konte Suffolk, Depatman Operasyon an gen dis divizyon ki gen plis pase 60 manm pwofesè espesyalize aplentan, kèk nan yo se lidè nasyonal nan domèn yo. Nou pran anpil fyète non sèlman nan swen nou bay pasyan nou yo, men tou nan titèl ak fòmasyon rezidan nou yo ak pwofesè yo fè eksperyans pandan tan yo nan Stony Brook Medicine.  

Pandan ane yo, depatman nou an te rete angaje pou avanse ladrès klinik ak akademik rezidan nou yo ak stajye yo nan pyonye entèvansyon chirijikal revolisyonè, fòmasyon simulation avanse, ak rechèch inovatè. Misyon nou se senp, bay eksperyans chirijikal avanse atravè ekip chirijikal trè kalifye ak yon objektif final; pou bay kominote nou yo pi bon kalite swen ki santre sou pasyan yo.  

Pratik chirijikal nou an ke yo rekonèt kòm Stony Brook Surgical Associates ofri swen pou pasyan ki entène ak pasyan ekstèn nan yon pakèt espesyalite chirijikal. Avèk yon gwo kantite lokal klinik pou pasyan ekstèn, rezidan Long Island pa oblije vwayaje byen lwen pou jwenn aksè a swen eksepsyonèl ak opsyon tretman dènye kri.  

Biwo nou yo sitiye estratejikman nan tout Konte Suffolk, depi Commack rive Hamptons ak North Fork. Angajman nou pou swen miltidisiplinè pèmèt chirijyen nou yo travay ansanm ak kòlèg yo nan University Hospital, Stony Brook Cancer Center, ak Stony Brook Children's Hospital. Afilyasyon nou ak Eastern Long Island Hospital ak Stony Brook Southampton Hospital pèmèt nou ofri menm swen chirijikal modèn ki santre sou pasyan an bay popilasyon an nan East End la. 

Nan kenz ane mwen yo nan Stony Brook Medicine, mwen te pèsistans konsantre sou aspè nan swen pasyan ki kreye relasyon ki dire lontan ak rezilta chirijikal optimal. Mwen fè efò pou asire pasyan nou yo ak fanmi yo jwenn swen siperyè inovatè ak pèsonalize, konfye nou swen alavni pou plizyè ane k ap vini yo. Mwen aspire pou m bati sou siksè ekip nou an pase yo epi etabli Depatman Operasyon nan Stony Brook Medicine kòm precurseur nan pratik chirijikal avanse ak swen pasyan yo. Mwen gen konfyans ke Depatman Operasyon Stony Brook la pral san parèy ak sipò kontinyèl kòlèg mwen yo, administratè parèy mwen yo, ak kominote a. 

 

Apostolos Tassiopoulos, MD, FACS
Pwofesè ak Prezidan Operasyon
Chèf, Divizyon Operasyon vaskilè ak endovaskilè
Chèf, sèvis chirijikal, Stony Brook Medsin
Direktè, Stony Brook Vascular Center
Ko-Direktè, Stony Brook Aortic Center

 

Dènye Mizajou
09/12/2022