Sant èzofaj Stony Brook

Pou dyagnostik ak tretman GERD

Nan Stony Brook Medicine, ekip nou yo konpoze de doktè klas mondyal ki ofri dènye teknoloji ak swen dènye modèl pou pasyan ki gen GERD.

Evalye GERD (maladi rflu gastroesophageal)

ki sa ki GERD? 

Maladi rflu gastroesophageal, pafwa refere li kòm GERD, se yon maladi kwonik ki rive lè asid nan lestomak oswa kòlè repete koule tounen nan tib ki konekte bouch ou ak lestomak, ki se èzofaj ou. Si ou fè eksperyans rflu asid oswa brûlures (doulè boule oswa malèz nan pwatrin ou, dèyè zo tete ou, epi pafwa nan kou ou oswa gòj) de fwa pa semèn oswa plis, ou ka gen GERD.

Ki sentòm yo ye? 

Sentòm yo ka varye de moun an moun, men yo ka gen ladan yo:
• brûlures • regurgitation • kè plen • maladi ilsè • strik • opresyon • tous kwonik • chanjman vwa • enfeksyon nan poumon renouvlab • chanjman nan pawa èzofaj yo, yo rele èzofaj Barrett.

Ki moun ki ka fè dyagnostik ak trete GERD?

Nou gen ekspètiz medikal espesyalize ak pwosedi teknikman avanse isit la nan Stony Brook. Ekip miltidisiplinè nou an gen ladann gastroenterologist, espesyalis mobilite, andoskopis entèvansyon ak chirijyen. Nou tout travay ansanm pou evalye, dyagnostike, ak trete maladi konplèks ak maladi nan èzofaj yo ak nan lestomak.

Ki tretman pou GERD?

Nou souvan trete GERD ak modifikasyon fòm ak medikaman, men se pa tout pasyan yo reponn a tretman sa yo. Doktè nou yo ka rekòmande pwosedi andoskopik ak tès mobilite pou plis evalyasyon sentòm GERD. Tès sa yo ede ekip nou an deside ki kalite entèvansyon ki pi apwopriye pou tretman GERD ki pa reponn ak terapi tradisyonèl yo. Yon apèsi sou tès ak opsyon tretman yo dekri anba a.  

Nou gen diferan ekip ki espesyalize nan dyagnostik ak trete GERD.

ENFÒMASYON &
APPOINTMAN
(631) 638-1206
Biwo pou sèvis pou pasyan ekstèn
3 Teknoloji Drive
EAST SETAUKET, NY 11733
NIMEWO JENERAL
(631) 444-5220

GRAPHIC pou PWOGRAM AKSÈ DIRÈT pou yon kolonoskopi

Ki moun ki ka fè dyagnostik GERD?

Ki moun ki ka trete GERD?

Ki moun ki ka trete GERD nan yon etap avanse?


 

Dènye Mizajou
02/01/2023