Burn Center

Sèvis Burn Care nou an jere Suffolk County Volonteer Firefighters Burn Center of University Hospital — 

Anplwaye chirijikal ak medikal bay swen ki pi sofistike pou tou de granmoun ak timoun yo ak gwo boule. Burn Center la fèt ak ekipe pou satisfè bezwen espesyal pasyan boule yo, epi li sètifye pa la Ameriken Burn Association

"Kisa ou dwe konnen sou Burns"
prezante ekspè nan Burn Center nou an
Pou Randevou

Suffolk Konte Volontè Ponpye Burn Centre lan
101 Nicolls Road
Stony Brook, NY ........................................................................

Sant Swen chirijikal
37 Rechèch Way
EAST SETAUKET, NY 11733

Sou Sant Boule a

Ekipe ak limyè, Spacious chanm prive ki kapab akomode vizitè lannwit lan ki vle rete ak moun yo renmen yo. Anplis chanm prive yo, Sant Burn la gen ladan yon debridman elaji ak zòn pansman, pi gwo chanm tretman, ak yon anviwònman geri pi konfòtab pou pasyan yo. Tout avanse bon jan kalite a nan swen boule nan Stony Brook.

Kle nan jere nenpòt ki kalite boule, men patikilyèman kalite ki pi grav, se jwenn tretman apwopriye kòm byen vit ke posib. Sa vle di pa sèlman ale nan yon etablisman ki gen ekspètiz avanse, pwotokòl, ak ekipman, men tou, yon sèl ki gen kapasite sa yo 24 / 7. Sant Boule nan Lopital Inivèsite a depi lontan te ale nan etablisman an nan Konte Suffolk.

Kòm etablisman swen deziyen pou rezidan yo nan Konte Suffolk, Burn Center kowòdone sèvis boule nan tout konte a, epi li bay yon resous pou fòmasyon ak rechèch nan Burn Care. Li sèvi tou kòm yon resous nan lopital kominote vwazen ki baze sou yo.

Anplis evalyasyon inisyal ak swen entansif ak chirijikal, ekip Sant Burn la bay sipò fizik ak emosyonèl ki se yon pati enpòtan nan reyabilitasyon total pasyan boule yo.

Sant Burning la se premye nan Konte Suffolk pou itilize SCAAR FX teknoloji lazè nan trete sik boule grav.

Aprann plis nan men ekspè nou an, Steven Sandoval, MD: Ki sa ou ta dwe konnen sou swen boule 


Angajman pou kominote a

Atravè angajman li nan kominote lokal la, Boule Sant lan te pran fè bak antouzyast sipò nan ponpye volontè Suffolk a, ki moun ki an 1986 te kreye Suffolk Konte Volontè Ponpye Boule Sant Sant Fon an ede sipòte espesyal klinik ak inisyativ rechèch. Te Boule Sant la chanje non nan 2013 nan onè nan sipò yo nan li.

Yon premye inisyativ ki te sipòte pa Fon an te mennen nan kreyasyon roman nou an Living Skin Bank, ki bay yon resous klinik inik pou pansman blesi ki benefisye pasyan nou yo. Fon an te fè anpil plis pandan ane yo, epi li demontre sipò kominote a nan Burn Center nan Stony Brook.

Nan Jounen Anyèl Rekonesans Burn Center nou an, anplwaye Stony Brook Medicine rasanble avèk ponpye volontè, pèsonèl EMS, ak rezidan lokal yo pou onore patenarya ant Burn Center ak Fon Burn Center Volontè Ponpye Konte Suffolk.

Anthony

Ansyen pasyan an Anthony Musemeci te pataje ki sa li renmen yo trete nan Konpayi Ponpye Ponpye Ponpye Suffolk Konte an.

Lorraine

Ansyen Lorraine Fuchs pasyan pataje kisa li renmen yo trete nan Konferans Ponpye Ponpye Konfli Suffolk Konte an.

 
Sèl etablisman ki deziyen pou swen pou boule nan Konte Suffolk