Sant kansè pankreyas

Stony Brook Kansè Sant se deziye pa la Nasyonal Pankreas Fondasyon (NPF) kòm yon Sant kansè pankreyas. Se premye NPF Sant Kansè nan Long Island.

NPF la ofri distenksyon sa a sèlman nan enstitisyon ki trete "pasyan an antye" ak ki ofri kèk nan rezilta yo pi byen ak amelyore kalite lavi pou pasyan ki gen kansè nan pankreyas.

Sant Kansè Pankrit nou an se pa sèlman yon sant pou tretman miltidisiplinè kansè nan pankreyas, men tou, pou rechèch sou li ki vize finalman nan avanse tretman li yo.

Stony Brook Cancer Center la gen yon kantite syantis k ap chèche rechèch sou kansè nan pankreyas, plis yon istwa pou itilize tretman ki pi enpòtan pou li.

Anplis onkolojis chirijikal nou yo ki espesyalize nan jesyon kansè nan pankreyas, Sant Kansè a Gastrointestinal Ekip nkoloji gen ladan yon seri de espesyalis nan ematoloji medikal / onkoloji, radyasyon nkoloji, gastwoenteroloji, patoloji, ak radyoloji.

Lòt espesyalis nan Sant Kansè ki bay swen pou pasyan ki gen kansè nan pankreyas gen ladan nitrisyonè ak travayè sosyal.

NPF deziyasyon vle di nou bay swen miltidisiplinè pou "pasyan an antye" ak yon konsantrasyon sou rezilta yo pi byen posib ak yon kalite amelyore lavi.

Arawon R. Sasson, MD, chèf nan chirijikal nkoloji, se direktè Sant Kansè Pankritik. Li te kowòdone pwosesis tès depistaj pou jwenn espesyal NPF deziyasyon an.

yon imaj se isit la
Onkolojis chirijikal nou an Dr. Aaron R. Sasson (l) ak Dr. Georgios V. Georgakis.

Yon espesyalis respekte nan kansè nan pankreyas, Dr. Sasson enterese nan tès depistaj ak deteksyon bonè osi byen ke biomarkers. Omwen mwatye nan travay li se ki gen rapò ak kansè nan pankreyas.

Dr Sasson ak kanmarad onkolog chirijyen Georgios V. Georgakis, MD, PhD, nan la Divizyon chirijikal nkoloji, tou de espesyalize nan yon operasyon konplèks ki rele a Whipple pwosedi oswa pankritika-duodenectomy, opsyon nan tretman sèlman nan prezan ki gen nenpòt chans pou geri kansè nan pankreyas.

Yon espesyalis nan operasyon minimòm anvayisan robotik, Dr. Georgakis nan 2017 te fè premye pwosedi totalman Robotics Whipple Long Island (li plis).

Apwòch minimòm pwogrese pou Whipple an jeneralman ofri pasyan kalifye benefis ki genyen mwens tan nan lopital la kòm byen ke redwi mòtalite ak morbidite ki asosye avèk pwosedi a.

Sant Kansè Pankrit nou an se youn nan sant kèk chwazi nan tout peyi a pou bay irevokabl elektwometri (IRE) pou trete kansè nan pankreyas (li plis).

NPF deziyasyon vle di tou nou angaje pou avanse tretman kansè nan pankreyas atravè rechèch debaz ak klinik pou konsève plis lavi.

Apwouve Sant Kansè NPF yo dwe ale nan yon pwosesis odit anpil ak satisfè kritè yo devlope pa yon fòs travay ki te fòme nan ekspè envite sijè ak avoka pasyan yo.

Kritè yo gen ladan espesyalite doktè yo mande tankou medsen pankreyas, gastroenterologist, ak radyolojis interventionnel, ansanm avèk plis pwogram pasyan ki konsantre tankou yon sèvis jesyon doulè, sipò psikozyolojik, ak plis ankò.

Pou pasyan ak fanmi k ap viv ak kansè nan pankreyas, gen enkonsistans nan nivo swen yo resevwa nan divès lopital. NPF sant kansè yo deziyen ede fasilite devlopman bon kalite, apwòch swen miltidisiplinè pou jaden an.

Sant NPF ki deziyen tou ap chèche avanse rechèch ak mennen wout la pou konsyans ak konpreyansyon sou kansè nan pankreyas nan mitan doktè kominote a, pwofesyonèl sante alye, pasyan yo, fanmi yo, ak piblik la an jeneral.

Deziyasyon NPF a ede distenge enstitisyon ki konsantre sou pasyan ki santre sou swen, swa pou tretman pou maladi yo oswa yo ka resevwa yon opinyon dezyèm ekspè.

Yon òganizasyon san bi likratif ki te fonde nan 1997, NPF a bay espwa pou moun ki soufri nan pankreatit ak kansè nan pankreyas nan rechèch finansman, ki defann pou nouvo ak pi bon terapi, ak bay sipò ak edikasyon pou pasyan, moun kap bay swen, ak pwofesyonèl swen sante.

Surrendering kansè nan pankreyas ak prepare pou inevitab la ka pa opsyon a sèlman, jan ka gen lòt kou nan aksyon ki ka sove oswa pwolonje lavi ak amelyore kalite lavi tou. Pou jwenn enfòmasyon sou opsyon pou swen posib, pasyan yo ta dwe rive nan Sant Kansè Pankritik nan Stony Brook.

Aprann plis sou kansè nan pankreyas soti nan Fondasyon Nasyonal Pankreas. Pou konsiltasyon / randevou ak onkolog nou chiriji, tanpri rele 631-444-8086. Gade doktè Dr Sasson a (4: 18 min) sou pwosedi a Whipple.

Fè yon kado pou ede sipòte rechèch nou an lè l sèvi avèk fòm sekirite sou entènèt kado nou an: chwazi a Kansè pankreyas ak fon chiriji nkoloji (jwenn li nan rechèch pou lòt pwogram Stony Brook).