Pankratit Sant

Stony Brook University Hospital se deziye pa la Nasyonal Pankreas Fondasyon (NPF) kòm yon Pankratit Sant. Se premye lopital nan Konte Suffolk ki te fè desizyon sa a, yon sele apwobasyon.

Deziyasyon NPF sa a enpòtan pou moun ki nan kominote nou an ki soufri nan pan ak ki ka jwenn li yon defi pou jwenn yon sant medikal ki gen kapasite pou bay swen ki nesesè.

NPF Sant pou Pankreatit yo dwe demontre yo bay tretman miltidisiplinè nan pankreatit lè yo trete "pasyan an antye" ak yon konsantrasyon sou rezilta yo pi byen posib ak yon kalite amelyore lavi.

Kritè yo dwe yon sant apwouve NPF te devlope pa yon ekip de ekspè nan deyò ak avoka pasyan (gade kritè NPF yo itilize nan evalyasyon li nan Inivèsite Lopital).

Nan evalye yon sant pou deziyasyon, NPF fè yon odit vaste pou detèmine ke sant la trete pankreatit epi li bay pasyan ki gen pi wo nivo swen.

NPF deziyasyon vle di nou bay swen miltidisiplinè pou "pasyan an antye" ak yon konsantrasyon sou rezilta yo pi byen posib ak yon kalite amelyore lavi.

 

 
Nou chirijikal fakilte onkoloji: (l r) Dr Arawon R. Sasson, Dr Georgios V. Georgakis, Dr Sherif R. Abdel-Misih

Sant la dwe satisfè kritè strik ki gen ladan yon ekip anpil nan ekspè espesyal tankou gastroenterolog, medsen pankreyas, radyològ entèvansyonèl, ak patolojis ki gen ekspètiz nan maladi gastwoentestinal.

Sant lan dwe ofri pwogram pasyan ki konsantre tankou yon sèvis jesyon doulè, sipò siko-sosyal, pwogram dyabèt / andokrinoloji, ak lòt sèvis.

Sant lan dwe angaje nan tras klinik pou pankreatit, gen yon pwogram transplantasyon oto-islet, ak plis ankò.

Sant la dwe genyen tou omwen de medsen ki gen eksperyans ak ekspètiz nan pwosedi direktè lekòl la dirijan pankreyas.

Arawon R. Sasson, MD, yon chirijyen pankreyas lajman respekte ak espesyalis nan maladi pankreyas tou de malfezan ak benign, se direktè Centre lan pancreatitis. Li te kowòdone pwosesis tès depistaj pou jwenn espesyal NPF deziyasyon an.

Doktè Sasson eksplike: "Jesyon optimal nan pankreatit mande pou yon ekip miltidisiplinè ki gen eksperyans ase nan pran swen pou pasyan ki gen maladi sa a konplèks. Sa a se jisteman sa nou genyen nan Stony Brook ak medsen pankreyas nou yo ak gastroenterologists.

"Ekip nou an gen ladan tou espesyalis jesyon doulè, nutrisyonis, ak travayè sosyal, tout moun ki kolabore avèk nou pou bay pi wo nivo swen pou pasyan ki gen pankatit."

Dr. Sasson ak chirijyen pankreyas parèy Georgios V. Georgakis, MD, PhD, tou de espesyalize nan pwosedi konplèks yo itilize nan trete pan, tankou pwosedi a Whipple.

NPF deziyasyon vle di ke nou angaje pou avanse tretman pou panik nan syans debaz ak rechèch klinik pou konsève plis lavi.

Pankreatit se yon kondisyon enflamatwa nan pankreyas la ki se douloure ak nan fwa ki ka touye moun. Sentòm prensipal li yo se doulè nan vant anwo a ki ka gaye nan do a, pandan ke moun ka santi doulè a ​​nan diferan fason.

Chak ane nan Etazini yo, prèske moun k ap pini yo pral soufri ak pankatit egi, ak plis pase moun knnumx yo pral dyagnostike ak pankreatit kwonik.

Malgre pwogrè yo gwo nan medikaman swen kritik sou ane ki sot pase yo 20, to mòtalite a nan pancreatitis egi te rete nan sou 5.

Dyagnostik nan pankratit kwonik se souvan difisil, epi tretman an se souvan reta. Pasyan ki gen pankreatit kwonik souvan kenbe doulè grav ak malnitrisyon, epi yo gen yon risk ki pi wo nan kansè nan pankreyas.

Yon òganizasyon san bi likratif ki te fonde nan 1997, NPF a bay espwa pou moun ki soufri nan pankreatit ak kansè nan pankreyas nan finansman rechèch, defann pou nouvo ak pi bon terapi, ak bay sipò ak edikasyon.

Objektif ultim NPF a se fasilite konsistan, tretman miltidisiplinè ki konsistan, ki gen bon jan kalite, pou pasyan ki gen pankreatit, ak pou avanse rechèch ak konpreyansyon sou pankreatit nan mitan doktè kominotè, pwofesyonèl sante alye, pasyan, fanmi, ak piblik la an jeneral.

Aprann plis sou pan soti nan Fondasyon Nasyonal Pankreas. Pou konsiltasyon / randevou avèk medsen pankreyas nou an, tanpri rele 631-444-8086. Gade videyo NPF sa a (4: 57 min) sou operasyon pankreyas: