Pasyan Temwayaj

Ki sa pasyan nou yo ap di sou nou

Pasyan nou yo souvan voye temwayaj yo, revizyon ak kòmantè yo. Men yon echantiyon kèk nan yo pou chak divizyon Depatman Operasyon nou an.

Nou apresye tout fidbak nou resevwa, epi nou rekonesan pou mo pozitif ak rekonesans travay di nou nan bay pi bon swen pasyan nan kominote nou an.

 

Baryatrik ak metabolik pèdi pwa Sant
"Doktè Spaniolas se yon doktè EXCEPTIONNEL nan tout aspè. Janti ak trè entèlijan ak trè enfòmatif. Li se youn nan yon milyon. Entelijan e li gen enterè pasyan li yo nan kè. Ta rekòmande l anpil." - Anonim, 7/11/23

 

 

Carol M. Baldwin Tete Sant Swen
"Doktè O'Hea se yon doktè bèl bagay ak yon moun trè pran swen. Li koute epi li pa prese ou nan vizit ou a. Mwen tèlman kontan ke li se doktè mwen." - Anonim, 8/7/23

 

 

Divizyon Operasyon Kolon ak Rektal
"Mwen te fè yon bèl eksperyans! Doktè Nagle ak anplwaye li yo se pi gwo!" - Anonymous, 3/19/24

 

 

Divizyon Operasyon Jeneral/Gastroentestinal
"NP mwen an, Madam deseni, te eksepsyonèl. Se konsa, pèsonabl ak klere - li vrèman konnen bagay li yo ak delivre nan yon fason ki fasil dijere ak konprann." - Anonymous, 8/1/23

 

 

Divizyon Otolaryngology - Head and Neck Surgery (ENT)
"Mwen jwenn Doktè Czerwonka yo dwe trè pwofesyonèl, pèsonalite ak pran swen. Li reponn tout kesyon mwen yo menm mande si mwen gen lòt kesyon." - Anonymous, 8/9/23

 

 

Divizyon Operasyon Pedyat
"Dr Scriven se etonan. Li reflechi ak anpil konesans." - Anonim, 10/4/23

 

 

Divizyon plastik ak operasyon rkonstruktiv
"Doktè Dagum ak anplwaye li yo te trè efikas ak konpasyon, sa ki te ban m konfyans ke mwen te pran bon desizyon nan chwazi yo pou fè operasyon mwen an." - Anonymous, 3/28/24

 

 

Divizyon Operasyon Podyatrik
"Doktè Martin ak anplwaye li yo se moun ki pi janti, ki pran swen, ki pi òganize ak pwofesyonèl mwen te janm rankontre pandan yon vizit nan biwo." - Anonymous, 3/13/23

 

 

Divizyon nkoloji chirijikal
"Dr Georgakis ak Theresa tou de te trè bon. Theresa te pase plis tan avèk nou pou ede akselere operasyon an." - Anonymous, 1/25/24

 

 

Divizyon Operasyon Cardiothoracic
"Dr McLarty li tèlman dous, epi li eksplike tout detay sou sa mwen dwe fè apre operasyon mwen an. Trè akomode pou reponn tout laperèz mwen apre operasyon. Tout NP yo tou bèl ak bon konesans." - Anonymous, 10/19/23

 

 

Sant chòk
"Doktè Vosswinkel se bèl bagay. Li gen anpil konesans epi li pran tan pou eksplike tout bagay byen epi reponn tout kesyon ak enkyetid ou yo. Li se tou yon nèg vrèman bèl. Li se youn nan doktè yo vrèman bon." - Anonim, 12/13/23

 

 

Divizyon Operasyon Vaskilè & Endovaskilè
"Doktè Kokkosis se absoliman fenomenn. Trè pran swen ak pasyan." - Anonim, 8/9/23

 

 

 

Dènye Mizajou
02/01/2023