Sentòm ENT, tèt, ak maladi kou souvan manifeste tèt yo yon fason diferan nan timoun yo. Kondisyon yo ka mande tou metòd tretman diferan pase granmoun.

Doktè nou yo gen anpil eksperyans nan trete jeneral poul pedyatrik ENT. Anplis de sa, ekip nou an gen ladan yon otolaryngologist pedyatri ki resevwa fòmasyon ki espesyalize nan dyagnostik la ak tretman maleng konjenital ak akeri nan ayewopò a ak blokaj pou respiratwa, apne nan pedyat dòmi, maladi penyo sinis, ak maladi zòrèy pedyatrik.

kondisyon

 • Airway Stenosis
 • Pè tande timoun nan
 • Timoun ak Paralizi Facial
 • Kwonik Otitis Media (enfeksyon nan kè Mwayen)
 • Sinisit kwonik
 • Kwonik Tonsili
 • Earache
 • Paralizi Facial (Paralezi Bell la)
 • Laryngopharyngeal Reflux (LPR)
 • Pedyat Early Maladi
 • Alèji pou timoun pedyatrik
 • Pedyat gastro-èzofaj Reflou Maladi (GERD)
 • Pedyat Obstriktif dòmi Apne
 • Senyosit timoun
 • Pedyat dòmi Apne
 • Pedyat kansè tiwoyid
 • Strep Gòj
 • Lang Tie (Ankyloglossia)