Otolaryngoloji-Head ak Neck Operasyon Randevou

Pou konsiltasyon / randevou, tanpri rele 631-444-4121 (Sant Swen chirijikal).

Kontakte Nou

Pou korespondans ak doktè nou yo ak anplwaye yo, tanpri itilize adrès postal sa a:

Divizyon Otolaryngoloji-
Head ak Neck Operasyon

Depatman Operasyon, HSC T19-068
Stony Brook Medsin
Stony Brook, NY 11794-8191

Yo rive jwenn pa telefòn biwo akademik doktè nou yo, tanpri rele 631-444-8410. Nimewo faks la gen 631-444-7635.