Otolaryngoloji-Head ak Neck Operasyon Pasyan Edikasyon

Nou kwè ke pasyan yo ak fanmi yo benefisye nan konprann kondisyon medikal yo ak opsyon tretman yo. Isit la, nou te rasanble nan yon pakèt domèn bon enfòmasyon sou byennèt AN. (Gade tou enfòmasyon ki nan paj nou yo sou kondisyon nou trete ak nou sèvis bay.)

Zòrèy (Otoloji / nerotoloji)

Nen ak sinis (Rhinology), Bouch, ak Jeneral ENT

Head ak Neck Operasyon

Gòj (laryngoloji)

Pedyat ENT