Pasyan ki pa entène pou timoun yo

12 North Kay Kondisyon nou trete Pwogram nou an

12 Nò Anplwaye

Samuel H. Gartner, MD
Klinik Asistan Pwofesè
Direktè, Swen Sèvis pou pasyan ki pa entène

Doktè Gartner dirije swen sikyatrik pasyan yo sou 12 North. Li konplete rezidans li nan Sikyatri nan Icahn Lekòl Medsin nan Mount Sinai St Luke's-West ak yon di Bondye mèsi nan Timoun ak adolesan Sikyatri nan Zucker Lekòl Medsin nan Hofstra / Northwell. Dr Gartner gen degre MD li nan Sackler School of Medicine nan Tel Aviv University.


 

Darla Broberg, PhD
Klinik Asistan Pwofesè
Nan klinik Direktè

Dr Darla Broberg, yon sikològ klinik ki espesyalize nan maladi timoun yo, dirije sèvis sikoloji nan klinik sou 12 Nò. 

Dr. Broberg te òganize randevou nan klinik Depatman Sikyatri ak Depatman Pedyatri depi 1990. Anvan yo te vin direktè a klinik nan Sikyatri timoun nan pou pasyan an nan 2011, Dr Broberg te pedyatrik medikal sikològ la pou Stony Brook University Hospital. Li gen anpil eksperyans trete timoun yo ak fanmi yo ki ekspoze nan evènman twomatik, k ap viv ak maladi kwonik ki menase lavi ak pou fè fas ak chagren.


Gabrielle Carlson, MD
Pwofesè nan Sikyatri ak Pedyatri

Gabrielle A. Carlson, MD, te pwofesè nan Sikyatri ak Pediatrics ak Direktè Divizyon pou Timoun ak Adolesan Sikyatri nan Stony Brook University depi 1985.

Doktè Carlson te resevwa diplòm MD li nan Cornell University Medical College epi li te konplete fòmasyon adilt sikiatris li nan Inivèsite Washington nan Saint Louis ak nan Enstiti Nasyonal Sante Mantal. Li te konplete yon di Bondye mèsi ak rechèch di Bondye mèsi nan Sikyatri Timoun ak Adolesan nan UCLA epi li te anseye anseye nan fakilte a.

Dr Carlson espesyalize nan psikopatoloji timoun ak psikofarmakoloji an jeneral, ak matyè yo nan anfans timoun ak adolesan depresyon ak twoub bipolè, espesyalman. Li te ekri sou 200 papye ak chapit e li te ko-otè de liv. Doktè Carlson se nan doktè ki pi byen nan Amerik, pi bon doktè nan zòn metwopolitèn New York ak pi bon doktè Newsday la. Li te bay Blanche F. Ittleson Primè Ameriken Sikyatrik Asosyasyon an pou rechèch nan timoun ak adolesan psikyatri ak New York Academy of Child ak Adolesan Sikyatri nan Hulse Prim. Li te prezidan Sosyete Entènasyonal la pou rechèch nan Child and Adolesan psikopatoloji epi li se chèz nan Akademi Ameriken pou Timoun ak Adolesan Sikyatri Komite.

Doktè Carlson gen yon angajman solid pou timoun kominote a ak adolesan psikyatri. Li travay kole ak lès ak Lwès Suffolk BOCES, distri lekòl yo ak ajans sante mantal yo.