Rankontre anplwaye nou yo Kondisyon nou trete Pwogram nou an

Sikyatri timoun pou pasyan ki entène

 • Atansyon pèsonèl nan bezwen chak timoun
 • Fanm patisipasyon nan tout etap nan tretman
 • BOCES salklas sou sit
 • Ekip ekspè nan pwofesyonèl sante mantal
 • An sekirite ak an sekirite nan yon Sant Medikal Inivèsite ki baze sou

12 North se yon kabann 10-kabann pasyan ki entène pou timoun ki gen laj senk an rive douz. Inite sa a se yon ekip pwofesyonèl sante mantal ak pwofesè edikasyon espesyal ki pran yon enterè pèsonèl nan chak timoun.

Objektif nou se ede pasyan nou yo gen plis siksè nan lekòl la ak zanmi yo.

Nou evalye ak trete

 • timoun yo sou rejim medikaman konplike sikyatrik, men yo pa sanble ap vin pi byen
 • timoun ki tèlman enkyete ke yo pa ap soti nan kay la ak ale nan lekòl la
 • timoun ki ka gen pwoblèm medikal konplitché kondisyon sikyatrik yo oswa ki ka gen pwoblèm sikyatrik ki konplike kondisyon sikyatrik yo
 • timoun ki gen konpòtman se konsa etranj ke li se sa ki lakòz timoun nan yo dwe nonfunctional
 • timoun ki ekstrèmeman deprime epi yo pa nab yo dwe kenbe an sekirite nan kay la
 • timoun yo sou spectre nan otis

Chak timoun resevwa yon evalyasyon konplè, milti-disiplinè pa ekip nou an nan sikyat timoun, enfimyè, sikològ, travayè sosyal, ak pwofesè edikasyon espesyal.

Pwogram inik nou adrese medikal, sikyatrik, sikolojik, psiko-edikasyon, ak pwoblèm fanmi.

Pasyan yo ka admèt nan Pwogram Ijans Comprehensive Psychiatric Hospital nan lopital la, nan klinik pou pasyan ekstèn timoun yo, nan transfè nan lòt inite nan Inivèsite Lopital, nan transfè nan yon lòt etablisman sikyatrik, oswa yo ka admèt dirèkteman pa youn nan fakilte a ale nan.

Pou plis enfòmasyon sou admisyon nan 12 North oswa lòt kesyon sou sèvis pasyan ki entène timoun nou an

Rele nou nan (631) 444-1251

Si sa a se yon ijans sikyatrik rele sal ijans sikyatrik nou an 24 sou XNUMX nan (631) 444-6050.