Resous COVID-19 ak zouti rezistans

Rezistans te defini tankou gen kapasite pou adapte ak refè byen vit nan difikilte ke vwayaj lavi a prezante. Depi pandemi COVID-19 te afekte nou chak nan diferan fason, nou te kreye resous sa yo ak mwayen Zouti Rezistans pou ede. Sit sa a bay enfòmasyon ak konsèy nan men pwòp nou Stony Brook ekspè yo ak lòt ekspè respekte yo, kòm byen ke lyen ki mennen nan resous adisyonèl ede ou adapte pandan tan sa a difisil.