Enfòmasyon pou Pran Kontak

Depatman Administrasyon an


Prezidan Pwovizwa
Marc Halterman, MD, PhD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman 
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: (631) 216-8527
Faks: 631-759-2750
marc.halterman@stonybrookmedicine.edu

Depatman Administratè
Jeanette Buonora
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Syans Sante Tower, T-10 Rm 060 Z1
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-638-2611
Faks: 631-444-1560
jeanette.buonora@stonybrookmedicine.edu

Administrasyon Lopital & Direktè Asosye Operasyon yo
Kristie Golden, PhD, LMHC, CRC
Stony Brook Medsin
Syans Sante Tower, T5 Assoc. Direktè Suite
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-1956 oswa 631-444-2032
Faks: 631-444-2033
Kristie.Golden@Stonybrookmedicine.edu


Direktè Rechèch PET
Ko-Direktè, Enstiti nerosyans

Ramin Parsey, MD, PhD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-3084
Faks: 631-444-1560
Ramin.Parsey@stonybrook.edu


Asistan Egzekitif Prezidan an
Melissa Wohl
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-2987
Faks: 631-444-1560
melissa.wohl@stonybrook.edu


Manadjè Sibvansyon
Jennifer LoPresti
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman 
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: (631) 870-9887 
Faks: 631-444-1560
Jennifer.Lopresti@stonybrookmedicine.edu


Koòdonatè Afè Fakilte yo
Michele Chituk
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-638-1927
Faks: 631-444-1560
melissa.wohl@stonybrookmedicine.edu

Administrasyon Klinik yo


Vis-Prezidan Operasyon Klinik
Jaskanwar Batra, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-038G
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-638-2032
Faks: 631-444-1560
Jaskanwar.Batra@stonybrookmedicine.edu

Vis-Prezidan Edikasyon
Lauren Spring, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Syans Sante Tower, T10, 020
Stony Brook, NY 114794-8101
Telefòn: 631-444-3005
Faks: 631-444-1560
lauren.spring@stonybrookmedicine.edu

Vis Prezidan pou Estrateji Klinik 
Brian Bronson, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Syans Sante Tower, T10, 020
Stony Brook, NY 114794-8101
Telefòn: 631-638-9510
Faks: 631-444-2992
Brian.Bronson@stonybrookmedicine.edu


Direktè, Pwogram Sikyatri Entènasyonal nan Eastern Long Island Hospital
Douglas (Kent) Hoverkamp, ​​MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Lès Long Island Hospital
201 Manor plas
Greenport, NY 11944
Telefòn: 631-477-5265
Faks: 631-444-2992
Douglas.Hoverkamp@stonybrookmedicine.edu

Direktè, Inite pasyan ki entène pou granmoun (Lopital 10N)
Emily Hill, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Lopital, 10N - 087
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-1727
Faks: 631-444-1560 
emily.hill@stonybrookmedicine.edu

Direktè Asosye Pwovizwa nan Enfimyè
Richard Menjivar, RN
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Lopital, 12 N - 1
Telefòn: 631-444-3954
Faks: 631-444-1560
Richard.Menjivar@stonybrookmedicine.edu


Direktè, Child Inpatient Unit (12North) 
Samuel Gartner, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Syans Sante Tower, T10, 020
Stony Brook, NY 11794-8790
Telefòn: 631-444-1251
Faks: 631-444-1560
Samuel.Gartner@stonybrookmedicine.edu

Manadjè Enfimyè, Inite Pasyan Entènasyonal Timoun (12North)
Richard Menjivar, RN
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Lopital, 12 N - 1
Telefòn: 631-444-3954
Faks: 631-444-1560
Richard.Menjivar@stonybrookmedicine.edu


Direktè, Pwogram Ijans Sikyatrik Comprehensive (CPEP)
Poonamdeep Gill, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-6050
Faks: 631-444-1560
Poonamdeep.Gill@stonybrookmedicine.edu

Enfimyè Manadjè, Pwogram pou Ijans konplè Sikyatrik (CPEP)
Theresa Schenck, RN
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-6050
Faks: 631-444-1560
Theresa.Schenck@stonybrookmedicine.edu

Direktè, Sèvis Konsiltasyon ak Liaison
Brian Bronson, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-038G
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-2992
Faks: 631-444-1560
Brian.Bronson@stonybrookmedicine.edu

Koòdonatè Administratif, Sèvis Konsiltasyon ak Lyezon
Angela Smith, MS
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Syans Sante Tower, T10 -020
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-444-3406
Faks: 631-444-1560
angela.smith@stonybrookmedicine.edu

Direktè Pwovizwa sèvis pou pasyan ekstèn pou granmoun
Jenna Palladino, PsyD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman 
Putnam Hall, South Campus
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-632-2428
Faks: 631-632-5870
jenna.palladino@stonybrookmedicine.edu


Direktè Sèvis pou Pasyan Ekstèn Timoun ak Adolesan
Wilfred Farquharson, PhD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Putnam Hall, South Campus
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-632-3715
Faks: 631-632-5870
wilfred.farquharson@stonybrookmedicine.edu 

Direktè Operasyon Ambulatory
Nicole Rodecker
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Putnam Hall, South Campus
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-632-5872
Faks: 631-632-5870
Nicole.rodecker@stonybrookmedicine.edu 


Direktè Sèvis Sante Konpòtman
Adan Gonzalez, PhD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Putnam Hall, South Campus
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-632-8675
Faks: 631-632-5870
adam.gonzalez@stonybrookmedicine.edu  

Direktè Asosye Pwovizwa Sèvis Telesante
Dodie Gillett, PhD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Putnam Hall, South Campus
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-263-3605
Faks: 631-632-5870
dodie.gillett@stonybrookmedicine.edu  Direktè Sikyatri Jeryatrik, Direktè Medikal, Sant Asistans Maladi alzayme nan Long Island (CEAD)
Nikhil Palekar, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sant Syans Sante, T10, 020
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-372-3112
Faks: 631-632-5870
Nikhil.palekar@stonybrookmedicine.edu
Direktè Sèvis Sikoloji, Sant Rechèch Klinik Mind and Body
Adan Gonzalez, PhD 
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Putnam Hall, South Campus
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-632-8675
Faks: 631-632-5870
adam.gonzalez@stonybrookmedicine.edu

Rechèch Administrasyon an


Vis Prezidan Rechèch
Anissa Abi-Dargham, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-087H
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-1575
Faks: 631-444-1560
Anissa.Abi-Dargham@stonybrookmedicine.edu

Direktè, CUBIT
Christine DeLorenzo, PhD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-638-1523
Faks: 631-444-1560
Christine.DeLorenzo@stonybrook.edu

Direktè, TRACE 
Roman Kotov, PhD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-060H
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-638-1923
Faks: 631-638-1935
roman.kotov@stonybrook.edu


Administrasyon Edikasyon


Direktè Pwogram, Fòmasyon Rezidans Sikyatri
Lauren Spring, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-3005
Faks: 631-444-7534
Lauren.Spring@stonybrookmedicine.edu


Direktè Pwogram, Fòmasyon Rezidans Sikyatri nan Eastern Long Island Hospital
Eduardo Constantino, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-3005
Faks: 631-444-7534
Eduardo.Constantino@stonybrookmedicine.edu

Direktè Pwogram Asosye, Fòmasyon Rezidans Sikyatri
Emily Hill, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-3005
Faks: 631-444-7534
Emily.Hill@stonybrookmedicine.edu


Residans Koòdonatè
Alexis Parez
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-3005
Faks: 631-444-7534
Alexis.Parez@stonybrookmedicine.edu

Direktè Pwogram, Fellowship nan Sikyatri Timoun ak Adolesan  
Lauren Spring, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Sante Syans Tower, T10-020
Stony Brook, NY. 11794-8101
Telefòn: 631-444-8840
Faks: 631-632-8953
Lauren.Springl@stonybrook.edu
Direktè Pwogram, Fellowship nan Sikyatri Jeryatrik  
Nikhil Palekar, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Putnam Hall, South Campus
Stony Brook, NY, 11794-8790
631-372-3112
631-632-5870
Nikhil.palekar@stonybrookmedicine.edu
Direktè Pwogram, Fellowship Consultation- Liaison Psychiatri 
Brian Bronson, MD
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman 
Health Sciences Tower, T10-020, Stony Brook, NY 11794-8101
Telefòn: 631-444-3408
Faks: 631-444-7534
Brian.Bronson@stonybrookmedicine.edu