12 Nò: Kondisyon nou trete

12 North Kay Rankontre anplwaye nou yo Pwogram nou an

Anplwaye 12 North evalye ak trete timoun ki gen twoub sikyatrik grav. Pami kondisyon nou trete yo se:

  • Difikilte atansyon defisyans ipèaktivite (ADHD)
  • Depresyon / konpòtman swisid
  • Eksplozif konpòtman
  • Lekòl fobi / twoub anksyete twoub anksyete
  • Sosyal enkyetid maladi
  • Twoub bipolè
  • Sikoz
  • Konplèks pwoblèm dyagnostik
  • Kondisyon kwonik medikal; ko-morbid maladi; ka konplèks
  • Segondè fonksyone otis spectre maladi

Pifò nan kondisyon sa yo konplike nan lekòl la ak pwoblèm fanmi ki nou menm tou nou trete.