Gid Sosyal Media

imajNan Stony Brook Medsin, nou fè efò asire yon anviwònman ki an sekirite ak an sante pou tout moun, e pandan ke nou ankouraje entèraksyon ak kont ofisyèl medya sosyal nou yo, nou ankouraje anplwaye yo dwe bliye nan fason ou angaje sou entènèt la. Tanpri sonje, pandan ou nan sèvis, responsablite pwofesyonèl ou yo se enkyetid prensipal ou. Itilizasyon medya sosyal pa ta dwe janm entèwonp angajman travay ou yo. Tanpri pran yon ti tan pou revize pwen ki anba yo pou nou ka kontinye devlope kominote vibran sou entènèt nou an. 

  • Konfidansyalite ak sekirite anplwaye ak pasyan yo se kle. Si w ap itilize apwouve enstitisyonèl chanèl medya sosyal oswa pwòp kont pèsonèl ou, pa pataje Enfòmasyon Sante Pwoteje (PHI) nan okenn sikonstans. Si ou wè PHI pataje, alèt sipèvizè ou ak manadjè a medya sosyal imedyatman (Carley Weinstein, carley.weinstein@stonybrookmedicine.edu). Anplis de sa, toujou pran nòt nan anviwònman ou epi tcheke si nenpòt moun / bagay (egzanp dokiman konfidansyèl, ekipman, montre enfòmasyon pasyan oswa konfidansyèl, aktivite ki enplike pasyan oswa anplwaye) se nan ankadreman an nan videyo ou / foto, elatriye. mete an danje yon pasyan oswa anplwaye.
  • Respekte relasyon pasyan / anplwaye a. Ou pa gen dwa pran foto tèt ou ak pasyan san konsantman ekri yo. Si ou gen kesyon oswa enkyetid sou sa sa vle di, tanpri konsilte Ekip Maketing ak Kominikasyon ak / oswa Chèf HIPAA Ofisye Konfidansyalite. Tanpri konsidere tou pou jwenn konsantman alekri nan men kòlèg ou anvan ou poste foto yo nan kont pèsonèl ou. 
  • Pa fè Stony Brook Medsin ki gen rapò ak biznis sou chanèl sosyal. Pa ofri konsèy medikal oswa twonpe kalifikasyon ou yo. Anplis de sa, anplwaye yo pa gen dwa kreye kont ki reprezante Stony Brook Medsin oswa Stony Brook Depatman / Lekòl san apwobasyon ekri nan men ekip sosyal gouvènans medya nou an.  
  • Alèt manadjè a medya sosyal, Carley Weinstein (carley.weinstein@stonybrookmedicine.edu), si ou wè yon bagay ki sispèk ki gen rapò ak Stony Brook Medsin sou medya sosyal. Anplis de sa, tanpri pa eseye rezoud dispit sou entènèt oswa kòmantè sou non Depatman ou.
  • Fè atansyon sou fason ou reprezante mak Stony Brook la. Nou tout se anbasadè sistèm sante nou an, sitou lè nou pran foto nan skrub nou yo, rad blan, elatriye ak / oswa lis Stony Brook kòm patwon nou sou pwofil sosyal nou yo. Se poutèt sa, li se nan enpòtans pli ekstrèm ke nou itilize medya sosyal responsab ak defann valè enstitisyon nou yo

Tanpri vizite batman kè a yo wè Règleman Sosyal Rezo Sit la, IM0076

Medya sosyal se yon fason enpòtan e efikas pou moun konekte youn ak lòt. Men, si yo abize, li kapab tou yon zouti danjere. Tanpri kenbe direktiv sa yo nan tèt ou pandan w ap kontinye angaje sou kont pèsonèl ak pwofesyonèl medya sosyal ou. Epi pa bliye swiv nou sou medya sosyal!

Dènye Mizajou
06/15/2023