"About Stony Brook" Tèks

Anba a yo apwouve chodyè plak sou Stony Brook Medsin ak antite li yo. 

Stony Brook Medsin
Stony Brook Medicine entegre ak elve tout inisyativ ki gen rapò ak sante Stony Brook University a: edikasyon, rechèch ak swen pou pasyan yo. Li gen ladan senk lekòl syans sante - Medsin Dantè, Teknoloji Sante ak Jesyon, Enfimyè, Renesans Lekòl Medsin ak Asistans Sosyal - kòm byen ke Stony Brook University Lopital, Stony Brook Southampton Lopital, Lopital Stony Brook Lès Long Island, Lopital Timoun Stony Brook ak Lopital. plis pase 100 anviwònman swen sante ki baze nan kominote nan tout konte Suffolk.

 

Stony Brook University Hospital
Lopital Stony Brook University (SBUH) se premye sant medikal akademik Long Island. Avèk 624 kabann, SBUH sèvi kòm sèlman sant tertiaire swen rejyon an ak Rejyonal Sant chòk epi li se lakay yo nan Inivèsite Stony Brook Enstiti a Kè, Stony Brook University kansè Center, Lopital Timoun Stony Brook ak Stony Brook University Neurosciences Enstiti. SBUH tou englobe Sèlman Rejyonal Nivo 4 Sant Perinatal Konte Suffolk lan, Sant SIDA ki deziyen pa eta a, Pwogram Sante Sikyatrik Konpreyansif ki deziyen pa eta a, ki rele sant Burn, ki se sant Ekselans Christopher Pendergast, ak Sant transplantasyon ren. Li se kay nan premye nasyon an Timoun esklewo miltip Sant.

 

Stony Brook Southampton Lopital
Avèk 124 kabann, Stony Brook Southampton Hospital (SBSH) gen plis pase 280 doktè, dantis ak pwofesyonèl sante alye ki reprezante 48 espesyalite medikal. Yon kanpis nan Lopital Stony Brook University, SBSH ofri yon etalaj divès nan sèvis klinik, sòti nan swen medikal prensipal ak pwosedi chirijikal espesyalize, ki gen ladan katetè kadyak, ortopèd ak bariatrics. Se sèl founisè swen pou ijans nan South Fork nan Long Island, Lopital Southampton Stony Brook ki se yon sant pwovizyon pou granmoun sou Nivo III. Lopital la gen ladan yon Sant Kè ak Konjesyon Serebral, Sant Sante pou Tete, Sant pou Gerizon pou Blesi Avanse, Enstiti Byennèt ak 32 sant swen satelit toupatou nan South Fork nan Long Island. Lopital la se pi gwo anplwayè nan South Fork ak plis pase 1,200 anplwaye.

 

Stony Brook nan lès lopital Long Island
Avèk 70 kabann, lopital Stony Brook Lès Long Island (SBELIH) se yon lopital kominotè ki bay sèvis konplè epi ki angaje pou bay ekselans nan swen pasyan yo ak pou satisfè tout bezwen sante North Fork ak Shelter Island. Yon campus nan Lopital Stony Brook University, SBELIH bay pwogram sante rejyonal sou konpòtman k ap sèvi pi gwo zòn nan Konte Suffolk. Sant ekselans lan enkli Medikal-chirijikal, Swen Anbilatwa Avanse, Sante Konpòtman, Ijans, Sèvis Dyagnostik, Terapi Fizik ak Sèvis gastwoentestinal.

 

Stony Brook Children's Hospital
Avèk 104 kabann, Lopital Timoun Brook Stony se sèl lopital pou timoun nan Konte Suffolk lan. Pati nan Stony Brook Medicine, Stony Brook Children's gen plis pase 180 espesyalis pedyatrik nan 30 espesyalite. Lopital la se sèlman Nivo 4 Rejyonal Sant perinatal Suffolk County a ak Nivo Pedyatwòp I nan Sant Chòk. Li se lakay yo nan premye nasyon an Pedyatrik Plizyè paralezi Sant ak ofri tou yon Nivo 3 neonatal Inite Swen Entansif, Duchenne Distwofi miskilè Sant, maladi selyak ak Sant sansiblite Gluten, Healthy Pwa ak Sant Byennèt, Sant siloze fibroz, Pedyat ematoloji / pwogram onkoloji, Pwogram Kadyoloji Pedyat, VIH Pediatric ak Sant SIDA.

 

Stony Brook University Heart Enstiti
Stony Brook University Heart Institute sitiye nan Stony Brook University Hospital kòm yon pati nan premye zile Long Island nan inivèsite sant medikal. Enstiti a nan kè ofri yon complète, pwogram miltidisiplinè pou prevansyon, dyagnostik ak tretman pou maladi kadyovaskilè. Anplwaye a gen ladan kadyològ ki asosye ak tout tan, ak medyatè cardiothoracic ki baze sou kominote a, osi byen ke anestezis ki resevwa fòmasyon espesyal, enfimyè, asistan doktè, pratik enfimyè, terapis respiratwa, teknològ chirijikal, perfusionist ak lòt estaf sipò. Ekspètiz konbine yo bay kapasite eta-of-atizay la interventionnelle ak chiriji nan 24-èdtan laboratwa katetè kadyak ak swit chirijikal. Epi pandan ke anplwaye klinik Enstiti Kè a ofri dènye pwogrè nan medsin, doktè-syantis li yo tou aktivman amelyore konesans nan veso yo kè ak san nan syans debaz byomedikal ak rechèch nan klinik.

 

Stony Brook Inivèsite Kansè Sant
Stony Brook University Cancer Center se lidè swen pou kansè nan Konte Suffolk la ak yon lidè nan edikasyon ak rechèch. Avèk plis pase 20,000 pasyan ki entène ak 70,000 vizit pou pasyan ekstèn yo chak ane, Sant Kansè a gen ladan 12 ekip miltidisiplinè: kansè nan tete; Kansè kolon; Gasko-entestinal; Gynecologic Onkoloji; Tèt, kou ak nkoloji tiwoyid; Kansè nan poumon; Melanom; Neyoloji newolojik; Òtopedyoloji ak Sarkoz; Pedyat ematoloji / nkoloji; Transplantasyon selil souch ak malenyoloji ematolojik; ak urolojik nkoloji. Pwogram kansè nan akredite pa Kolèj Ameriken pou Chirijyen Komisyon sou kansè.

 

Stony Brook Cerebrovascular ak Comprehensive Stroke Center
Stony Brook Cerebrovascular ak Comprehensive Konjesyon Serebral Centre (CVCSC) gen yon ekip dedye ak ekspètiz ki nesesè yo fè dyagnostik ak trete nan yon pakèt domèn maladi serebovaskilè. Sant la ofri yon ekip miltidisiplinè nan nerolog, neroradiolog entèvansyonèl ak nerochirurjyen yo serebwo ki angaje nan ekselans nan swen pasyan, rechèch ak edikasyon. CVCSC a itilize yon miltidisiplinè, apwòch ekip ki baze sou, eta-of-atizay la enstalasyon ak ekipman, ak dènye chirijikal la ak teknik minim pwogrese avèk presizyon dyagnostik ak trete maladi serevo. Eta-of-atizay la-enstalasyon gen ladan gwo vitès calculé tomografi (CT), MRI, biplane ekipman anjyografik ak yon nouvo $ 14 milyon dola serebrovaskilè biplane Suite.

 

Stony Brook University Neurosciences Enstiti
Stony Brook University Neurosciences Enstiti se lidè rejyonal la nan dyagnostik la ak tretman nan yon seri plen nan sèvo, twoub newolojik ak sikyatrik nan granmoun ak timoun. Kòm yon sant swen siperyè, Enstiti Neurosciences yo sèvi tou kòm "ale nan" etablisman medikal pou doktè kominotè yo ak lòt espesyalis nan rejyon an ki gen ka konplike epi chèche swen avanse pou pasyan yo. Enstiti a nerosyans pote ekspètiz nan espesyalis ki renome ansanm ak itilize nan teknoloji sofistike delivre-wo kalite, maladi-espesifik, swen konplè pou pasyan, pandan y ap bay lapè nan tèt ou bay fanmi yo. Swen sa a gen ladan aksè a yon varyete de resous ak terapi ede ak reyabilitasyon ak reentegrasyon nan k ap viv nòmal pandan ak apre tretman an. Enstiti a karakteristik plis pase 15 sant espesyalite ak pwogram - plizyè ki inik nan rejyon an - kòm byen ke plis pase 70 laboratwa rechèch dedye a etid la nan divès maladi newolojik ak sikyatrik ak maladi. Enstiti a tou bay eksperyans edikasyon defi ankò sipò ki prepare gradye yo pratike nan yon varyete anviwònman klinik ak akademik yo. 

 

Stony Brook Inivèsite Trauma Center
Kòm sèl Sant Chòk Nasyonal Konte Suffolk lan, Stony Brook bay pi wo nivo posib pou adilt ak swen pedyatrik chòk. Stony Brook Trauma Center se eta ki deziyen kòm sèl sant chòk nan nivo I nan konte Suffolk, ki trete 1,800 pasaje soufri chak ane, ki gen ladan 200 timoun. Pou timoun, nou bay yon devwe 24/7 Depatman Ijans Pedyat adjasan a Depatman Ijans prensipal la, ki gen anplwaye pa tablo-sètifye doktè Medsin Ijans Pedyat. Ponp Volèyè Ponpye Boule Sant ki nan uit kabann Suffolk se sèl rejyon Burn Center rejyonal konte Suffolk lan.

 

Renesans Lekòl Medsin
Etabli an 1971, Renesans Lekòl Medsin nan Stony Brook Inivèsite gen ladan 25 depatman akademik yo. Twa misyon yo nan lekòl la se avanse konpreyansyon nan orijin yo nan sante moun ak maladi; antrene pwochen jenerasyon doktè komèt, kirye ak trè kapab; ak delivre klas mondyal- swen sante konpasyon. Kòm yon manm nan Asosyasyon Kolèj Medikal Ameriken (AAMC) ak yon Komite lyezon sou Edikasyon Medikal (LCME) akredite lekòl medikal, Stony Brook se youn nan enstiti yo pi gwo nan edikasyon medikal pi wo nan peyi a. Chak ane lekòl la fòme plis pase 500 etidyan medikal ak plis pase 700 rezidan medikal ak zanmi. Rechèch nan fakilte gen ladan Enstiti Nasyonal nan pwogram Sante-patwonnen nan maladi newolojik, kansè, maladi kadyovaskilè, D 'biomedikal, medikaman rejenerasyon, maladi enfeksyon, ak anpil lòt sijè. Doktè ki nan fakilte Lekòl Medsin lan delivre klas medikal mond lan nan plis pase 32,000 pasyan ki entène, sal ijans 102,000, ak yon milyon vizit pou pasyan ekstèn chak ane nan Lopital Stony Brook University ak pwogram afilye nan klinik, fè sèvis klinik li yo youn nan pi gwo ak pi bon kalite ... lekòl medikal nan Long Island, New York.

 

Pou enfòmasyon sou Stony Brook University, klike isit la.