Mande èd

 

Sèvi ak fòm ki anba la a pou tout kominikasyon, maketing, lisans ak sipò relasyon medya yo. Yon fwa yo soumèt fòm sa a, yon manm ekip Kominikasyon an ap kontakte ou pou diskite sou fason Biwo Kominikasyon ak Maketing ka ede avèk inisyativ ou. Chak demann pral evalye pou detèmine pi byen an ak priyorite èstratejik ak òganizasyonèl enstitisyon an.

 
Kominikasyon Sipò
Fòm pou fè demann materyèl maketing

Yon fwa yo konplete fòm sa a, yon manm ekip Kominikasyon an ap kontakte ou pou diskite sou fason pou devlope materyèl apwopriye nan tan ou ak paramèt bidjè.

 

Telefòn
Sib odyans
Kalite materyèl mande yo

Remak: Delè yo varye selon konpleksite demann lan, lòt demann annatant, elatriye, epi yap diskite ak detèmine nan konjonksyon avèk Depatman Kominikasyon an.

Tcheke tout poto estratejik pwojè sa a sipòte:
1 + 1 =
Kesyon sa a se anpeche soumèt spam otomatik.