Envestisman nan demen ...

.. OU ENFÒMASYON SWEN OU

Gen kèk nan pratik nouvo, teknoloji ak pwosedi nou te deja envesti nan ak Stony Brook Medsin ak lòt manm nan rezo ACO nou an gen ladan:

Elektwonik medikal dosye (EMR)
Dosye medikal sa yo ede estandize enfòmasyon medikal sou pasyan yo anrejistre, pataje ak modifye, pandan y ap minimize chanm pou erè medikal. Enfòmasyon an aksesib sèlman nan aksè modpas sekirite pa pwofesyonèl medikal ak se chiffres pou sekirite ak sou vi prive.

Healthganizasyon Enfòmasyon Rejyonal sou Sante (RHIO)
Stony Brook Medsin Kominote Gwoup Medikal se yon pati nan yon RHIO ki gen ladan senk lopital ak 13 mezon retrèt. RHIO nou an fasilite sekirite, chiffres echanj elektwonik nan done swen sante ak enfòmasyon sou pasyan ki nan rezo nou an. Avèk konsantman pasyan an, doktè ka chanje avèk lòt doktè nan RHIO nou an, enfòmasyon enpòtan sou pasyan an, tankou alèji pasyan, medikaman ak lòt pwoblèm ki gen rapò ak sante. Lè ou fè pati yon RHIO tou pèmèt pasyan yo fè echanj enfòmasyon ak konsantman elektwonik ak doktè yo an tan reyèl. Pandan ke pifò pasyan dakò gen tout enfòmasyon sou swen sante yo pataje ak doktè yo nan nenpòt ki lè, pasyan an gen opsyon pou chwazi "sèlman wè done mwen an nan yon sitiyasyon ijans" epi yo ka chanje lide yo a nenpòt ki lè.

E-preskripsyon
Yon fason elektwonik rasyonalize pwosesis la nan génération preskripsyon, e-preskri sove tou de pasyan yo ak preskri doktè tan. Li diminye, epi, nan kèk ka, ka elimine bezwen pou apèl nan telefòn ak rapèl nan famasi ak diminye tan ap tann ak pwomnad nan famasi a. Li bay tou aksè pwofesyonèl medikal la nan istwa medikal pasyan an ak kapasite nan ekri oswa otorize preskripsyon nenpòt lè nan nenpòt kote lè l sèvi avèk yon rezo san fil.

Siveyans adistans
Pasyan ki gen aparèy kadyak tankou pacemakers ak implantable kadyak defibrilateur (ICDs) ka gen aparèy yo tcheke nan kay olye pou yo ale nan biwo doktè a lè l sèvi avèk yon sistèm siveyans aleka. Sistèm nan tcheke aparèy ou an souvan epi voye enfòmasyon ak alèt nan liy telefòn lan nan yon sit entènèt sekirite ke doktè ou ka jwenn aksè ak yon modpas.