Gwoup Medikal Kominote Stony Brook Medicine

Kòm yon pratik nan Stony Brook Medicine Community Medical Group, ou pral jwi benefis ki genyen nan gen yon òganizasyon sèvis jesyon klinikman entegre (MSO) pou sipòte bezwen biznis ou. Stony Brook Medicine Community Medical Group bay anpil sèvis ak zouti ki depase limit finansye pifò pratik prive. Soti nan jesyon done ak bòdwo santral jiska rekritman ak jesyon finansye nan pratik ou a, Stony Brook Medicine Community Medical Group bay tout asistans operasyonèl ou bezwen pou kenbe pratik ou a fonksyone san pwoblèm pou ou ka konsantre plis sou pasyan ou yo.

Resous yo enkli:

  • Kontablite
  • Faktirasyon
  • Contracting
  • Credentialing
  • Gwoup Achte
  • Resous Imèn
  • Pewòl