Nan Stony Brook Medsin Kominote Gwoup Medikal sante pasyan nou yo esansyèl.

Si ou gen yon nouvo enkyetid, kondisyon kwonik, yon ijans oswa bezwen operasyon, nou pral pran swen ou ak pran tout prekosyon posib kenbe ou an sekirite.

Nou ap pran mezi sekirite adisyonèl sa yo tou:

  • Chanm ap tann yo ranje pou pèmèt pou distans pi bon sosyal
  • Tout anplwaye ak pasyan yo dwe mete yon mask
  • Estasyon sanitizè men yo lokalize nan tout lokal nou yo
  • Netwayaj frekans te ogmante
  • Enstalasyon separe yo deziyen pou pasyan ki konfime avèk oswa yo sispèk ki gen COVID-19

Pou aprann plis sou sa Stony Brook Medsin ap fè atravè tout enstalasyon, tanpri vizite stonybrookmedicine.edu/open.

Gade yon lis konplè nan pratik nou yo pa espesyalite: stonybrookmedicine.edu/community-medical/practices