Jesyon Sipò pou

Gwoup Medikal Kominote Stony Brook Medicine

Kòm yon anplwaye Stony Brook Medicine Community Medical Group, ou ka jwi yon karyè nan òganizasyon sèvis jesyon nou an (MSO), sipòte bezwen biznis yo nan pratik doktè rezo nou an pou ede kenbe bagay yo mache san pwoblèm pou doktè yo ak pasyan yo.

Opòtinite travay egziste nan domèn sa yo:

  • Kontablite
  • Faktirasyon
  • Contracting
  • Credentialing
  • Gwoup Achte
  • Resous Imèn
  • Pewòl